I fremtiden skal cyklister i Aarhus kunne se rejsetider på fx dynamiske skilte på cykelruter og på intranet på større arbejdspladser.
I fremtiden skal cyklister i Aarhus kunne se rejsetider på fx dynamiske skilte på cykelruter og på intranet på større arbejdspladser.

Foto : Bigstock

Aarhus vil måle cyklisters rejsetid med bluetooth

Flere skal vælge cyklen i Aarhus, hvor kommunen nu er gået i gang med at undersøge cyklisternes rejsetid. På den måde håber kommunen på sigt at kunne dokumentere cyklens fordele som hurtigt transportmiddel i byen.
I takt med, at Smilets By får vokseværk, skal en stadigt større del af transporten foregå på cykel eller med offentlig transport. For at nå det mål er der nu taget hul på en undersøgelse af, hvordan kommunen bedst sikrer et højt serviceniveau for de aarhusianske cyklister.
Vil du have fuld adgang til MobilityTech?

MobilityTech er for professionelle, der arbejder med transport og trafik. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske og digitale løsninger til at fremme effektiv, sikker og miljørigtig transport af personer og gods.