Udsigt til en million “grønne” biler i 2030: Hybridbiler vil udgøre stor del

Foto : Drivenow

Udsigt til en million “grønne” biler i 2030: Hybridbiler vil udgøre stor del

Danskerne har fået et godt øje til de såkaldt grønne biler, el- og opladningshybrid-biler, og derfor forventer Energistyrelsen nu, at der vil være solgt en million af dem i 2030.

Med den politiske aftale fra december forrige år blev der blot fundet penge til 725.000 nul- eller lavemissions-personbiler, og 50.000 varebiler, i 2030.

Men allerede nu er vi godt på vej til at indfri aftalens ambition om en million af de såkaldt grønne biler.

Det fremgår at Energistyrelsens nye høringsudkast til Energinets årlige Analyseforudsætninger, som er de inputs, Energinet er forpligtet til at bruge i deres modeller, når de fremskriver elsystemet frem mod 2040.

»I 2030 er der ifølge AF21 (Analyseforudsætninger 2021, red) ca. 1 mio. el- og plug-inhybridbiler, hvilket er mere end der blev forventet i AF20. Det skyldes en ændret forventning om indfasningsforløb, på baggrund af en nye afgiftsstruktur koblet med antagelser om årskørsler og segmentering af bilmodeller. Selve elforbruget er dog relativt uændret, da selve transportarbejdet er uændret,« skriver Energistyrelsen.

Faldende priser

Energistyrelsen forestiller sig, at priserne på lav- og nul-emissionskøretøjer frem mod 2030 vil falde markant. Det skyldes både den teknologiske udvikling, både hvad angår selve bilerne og batteriet, og »fordi det inden for danske rammer forventes, at eldrevne køretøjer bliver mere konkurrencedygtige i forhold til de konventionelle biler«.

Det der taler imod en sådan udvikling, er bilfabrikanternes stigende efterspørgsel efter de kritiske råstoffer til produktion af batterier, men samlet set vurderer man dog, at udsigten til lavere priser vil veje tungest. 

Der bliver, selvsagt, også forventet langt flere el- og opladningshybrid-biler på det europæiske marked at vælge imellem inden for det næste årti, i takt med at bilproducenterne omlægger deres produktion for at leve op til de nye CO2-emissionskrav. 

Spørgsmålet er, hvor der kan findes strøm til de opladelige biler i det offentlige rum, men det forventer man i styrelsen trods alt, at der vil blive taget hånd om, så en stor del af befolkningen kan oplade deres elbil efter behov. 

Gasbiler kan der i princippet også blive plads til, mener Energistyrelsen, i takt med at gasinfrastrukturen udbygges for at kunne imødekomme den tunge transport, men vurderingen er dog, alt andet lige, at »mængden af personbiler på gas vil være negligerbart«. 

Forbrændingsmotor kan få langt liv

Energistyrelsen oplyser til MobilityTech, at knap 63 procent af de grønne biler i 2030 “med stor usikkerhed” ventes at være elbiler, mens de resterende 37 procent er opladningshybrid-bilerne. Altså godt og vel 370.000 biler, som stadig er udstyret med en forbrændingsmotor.

I 2030 forventes hovedparten af nysalget, nemlig 75 procent, at være el- og hybridbiler. Af de 75 procent er to ud af tre elbiler, mens den sidste tredjedel er opladningshybrid’erne.

Hele nysalget i 2035 vil bestå af opladelige biler med et split mellem elbiler og opladningshybridbiler på henholdsvis 70 og 30 procent. Mod 2040 forventes fortsat en overgang mod rene elbiler med et split på 80 og 20 procent i 2040.

Mod 2040 vil batteri-elbilerne således overtage en større del af salget fra opladningshybridbilen, idet rækkevidden, infrastruktur-tilgængeligheden og ladetid ikke længere har den samme afskrækkende effekt på den gængse bilkøber. Men forbrændingsmotoren lever altså videre en rum tid endnu, vurderer Energistyrelsen.

»Konventionelle personbiler antages mod 2040 at blive udfaset, primært drevet af den politiske vilje, skærpede krav til bilernes emissioner, samt en fortsat omstilling fra bilproducenternes side til elektriske biler«.

Tvivl om støtte

Men selvom elbiler synes at udgøre størstedelen af de grønne biler, vi har i 2030, er der stadig lang vej. Man nåede i forrige uge en milepæl, da der blev registreret de første 100.000, viser tal fra De Danske Bilimportører.

Det er dog især opladningshybrid’erne, som får danskerne til at blive bilejere i øjeblikket. Således var mere end to ud af tre grønne biler, der blev solgt i juli måned, en opladningshybrid. De rene elbiler udgjorde i sig selv 10 procent af salget.

Og der bliver, som læsere af nærværende medie vil være bekendt med, sat store spørgsmålstegn ved, hvor grøn en opladningshybrid egentlig er, når der stadig køres med forbrændingsmotoren tændt med jævne mellemrum. 

I et appendiks til en ny retsakt fremgår det, at personbiler kun kan klassificeres som grønne og bæredygtige i EU frem mod slutningen af 2025, hvis deres CO2-emissioner “er lavere end 50 gram CO2/km”. Fra 2026 skal de grønne personbilers CO2-emissioner være lige nul. 

Det betyder, at opladningshybrid-bilen mister sit grønne stempel. Dermed bliver der også sat store spørgsmålstegn ved den politiske aftale, som vi indledte med. 

Flere af støttepartierne bag aftalen om grønne biler har krævet aftalen genåbnet og genforhandlet før tid.

Prøv MobilityTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her