Transport-professor roser DI-udspil: Men de her forslag møder skepsis

Foto : Illustration: Robert Attermann/Banedanmark

Transport-professor roser DI-udspil: Men de her forslag møder skepsis

DI vil elektrificere jernbanen mellem Vejle-Struer og Aalborg-Frederikshavn, skriver brancheorganisationen i et nyt udspil. Men det er den forkerte vej at gå, mener ekspert.
Dansk Industri (DI) er klar til at investere i alt 22 milliarder kroner i den kollektive trafik som en del af brancheorganisationens bud på en ny, 10-årig infrastrukturplan.
Vil du have fuld adgang til MobilityTech?

MobilityTech er for professionelle, der arbejder med transport og trafik. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske og digitale løsninger til at fremme effektiv, sikker og miljørigtig transport af personer og gods.

Prøv MobilityTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her
DI's 18 forslag til en bedre kollektiv transport
 • Ban vejen for flere og hurtigere tog
 • Invester i højklasset kollektiv trafikbetjening
 • Etabler busprioritering i byerne
 • Tænk by- og trafikplanlægning bedre sammen
 • Etabler et tæt og formaliseret sektorsamarbejde om kollektiv transport
 • Skab en mere enkel struktur og incitamenter for passagerfremgang
 • Gennemfør en takstreform, som gør det attraktivt for flere at benytte kollektiv transport
 • Skab attraktive priser og produkter for unge
 • Afprøv nye produkter og nye løsninger for pendlere
 • Styrk fleksible mobilitetsløsninger
 • Forbedr adgangen til erhvervsområder
 • Skab attraktive stations- og knudepunktsmiljøer
 • Fremtidens togmateriel og drivmidler skal være grønne
 • Prioriter CO2-neutrale busser i alle nye kontrakter
 • Invester i bedre sammenhæng mellem cykel og kollektiv
 • Vedtag en ambitiøs national plan med konkrete mål for fremtidens mobilitet
 • Udarbejd konkrete perspektivplaner for kollektiv transport
 • Styrk den kollektive transport på tværs af landet med en Kattegatforbindelse
Konkrete investeringsforslag i kollektiv transport 2021-2030
 1. Samlet Ring Syd
 2. Baneopgraderinger Ringsted – Odense
 3. Dobbeltspor Tinglev – Padborg
 4. S-tog til Roskilde og evt. Helsingør
 5. Kapacitetsudvidelse Ringsted
 6. Vendespor ved Carlsberg St.
 7. BRT Ring 4, København (del af samlet opgradering)
 8. Pulje til bedre kollektiv trafikbetjening af erhvervsområder
 • Dele af Togfondens fase 2:
 • Hastighedsopgraderinger på banen
 • Øvrige mindre projekter og puljer
 • Elektrificering Aalborg – Frederikshavn
 • Elektrificering Vejle – Struer og ny bane til Billund