Tilbage til fremtiden for kollektiv trafik

Hvordan vi får den danske kollektive trafik tilbage på sporet? Direktør for forretningsudvikling i Arriva Danmark Jens Boe Jacobsen kommer her med Arrivas bud.
Brødtekst

Det er en fredag i december 2022. 

Sneen daler overraskende ned fra himlen. Eksprestoget til Aarhus er fyldt med juleglade bedsteforældre og deres børnebørn, der skal ind til julemarkedet. Metroen ligeså i hovedstaden, imens mindet om Covid-19 netop blot er det: Et minde i vores kollektive hukommelse. 

Det lyder utopisk i dag, men sådan kan en tilfældig dag i december sagtens se ud, hvis vi træffer alle de rigtige valg nu. 

Derfor vil jeg gerne dele Arrivas opskrift på, hvordan vi får den danske kollektive trafik tilbage på sporet. Tag en slurk af gløggen, og lyt med på et moderne juleeventyr, der kan blive virkelighed.

Tiltag 1: Erklær kollektiv trafik for sikker for passagererne

Som noget af det første under pandemien i marts bad regeringen passagererne om at undgå kollektiv trafik, når muligt. Det var klogt og nødvendigt, så busser, tog og metro kunne friholdes til de kritiske medarbejdere, der ikke havde andre transportmuligheder.

I dag har vi lært en masse omkring smittefare, og hvordan vi minimerer den. I fællesskab bør vi overveje, hvornår det er på tide er erklære den kollektive trafik sikker igen. Den britiske kommission for jernbanesikkerhed (RSSB) har konkluderet, at risikoen for at blive smittet med Covid-19 på en togtur i gennemsnit er 0,005 % pr. tur. En anden analyse fra Imperial College London viste ingen synlige spor efter Covid-19 i luften eller på overflader i både Londons busser og metro. 

Derfor må vi snart komme til den vurdering, at risikoen for at benytte kollektiv trafik reelt er minimal, hvis alle passagerer bærer ansigtsværn, holder så god afstand som muligt, husker de gode hygiejneråd og afspritter med passende mellemrum.

Tiltag 2: Udvid trafikken, hvor der er behov allerede nu

Hvis vi skal lykkedes med at få passagererne retur, kræver det ikke investering i én bedre buslinje et enkelt sted, for eksempel ude foran passagerens hoveddør. Det, der lokker flere til landets busser, metro og tog, er netværkseffekten. At der både er en god forbindelse om morgenen og eftermiddagen i myldretiden, men foruden også fredag aften på vej hjem fra julefrokosten og søndag formiddag, når juletræet skal hentes uden for byen. 

Derfor anbefaler vi, at regeringen allerede nu – uden at afvente pandemiens afslutning – sætter gang i de nødvendige investeringer i de vigtigste transportkorridorer i hele landet. Det kan for eksempel være hastighedsopgraderinger af regionalbaner, BRT-busser på indfaldsvejene og batteritog uden for de elektrificerede strækninger. 

Tiltag 3: Hold hånden under den kollektive trafik – nu og under hele pandemien

Det var en markant og god nyhed for passagerer og operatører, at regeringen i løbet af sommeren valgte at holde hånden under kollektiv trafik i 2020 som følge af pandemien. Det skyldtes, at trafikselskaber og operatører netop blev bedt om at opretholde den normale drift, imens passagertallet mange steder raslede ned med 80 til 90 procent, naturligvis som følge af regeringens delvise nedlukning og anbefalinger om at undgå kollektiv trafik. 

Med regeringens støtte er der sikret fuld drift i hele 2020 for hele den kollektive trafik. Derudover er de regionale busselskaber også er blevet sikret kompensationen i 2021 for manglende passagerindtægter. Det er samfundsøkonomisk rigtigt og vigtigt, hvis vi vil værne om den kollektive trafik i både byerne og på landet.

Trafikforskerne er efterhånden enige om, at den kollektive trafik er nødvendig for at undgå (endnu mere) trængsel på vejene. Ekspertgruppen for mobilitet, der i foråret 2018 offentliggjorde deres rapport, estimerede, at trængslen på indfaldsvejene til de fire største byer vil stige med 149 procent frem imod 2030 uden nye tiltag. Kun kollektiv trafik og delemobilitet kan modvirke den udvikling.

Hvis alene blot 10 procent af passagererne udebliver fra kollektiv trafik, vil det koste 2 millarder kroner samfundsøkonomisk hvert år. Vi har ikke råd til at lade være. Derfor bør der også tildeles fuld økonomisk støtte for de tabte indtægter, så længe pandemien sætter sine spor. 

Sådan kommer vi tilbage til fremtiden for den kollektive trafik med fyldte tog og busser. 

Glædelig jul.