Professor Fosgerau i tog-debat med Klaus Ostenfeld: Analyser siger »præcis det modsatte« af din påstand

Brødtekst

I min verden har man tabt diskussionen, når man opgiver at forholde sig til regnestykkerne og begynder at tale om visioner i stedet. Så mit svar til Klaus Ostenfelds kritik af mig i sit synspunkt kan være ret kort.

Læs også: Bro-koryfæ i svar til professor Fosgerau: En Kattegatforbindelse uden tog vil være »et søm i ligkisten« til jernbanedriften

Jeg har ikke nogen vision om at nedlægge de danske jernbaner. Jeg har bare forholdt mig til de foreliggende analyser af rentabiliteten af at udvide en eventuel Kattegatforbindelse med en togdel. Og rentabiliteten er altså virkelig dårlig.

Hvis man, som Ostenfeld, vil påstå, at anlægsudgifterne »givetvis« vil »være forsvindende i forhold til den makroøkonomiske gevinst for hele samfundet«, så skylder man at levere noget, som kan sandsynliggøre, at det skulle være tilfældet.

Ikke mindst, når de foreliggende analyser altså siger præcis det modsatte. De siger nemlig, at anlægsudgifterne klart overstiger gevinsten for samfundet.

Meget klima for 47 mia. kr.

De foreliggende økonomiske regnestykker viser et tab på 47 mia. kroner ved at udbygge en eventuel Kattegatforbindelse med en togdel. Det er virkelig virkelig meget, det kan man roligt sige, uden at være det mindste nervøs for at overdrive.

Det er helt igennem usandsynligt, at de CO2-gevinster, der måtte være, på nogen måde står mål med det. Det er ikke engang sikkert, at der overhovedet er nogen CO2-gevinster ved det.

Man kan få rigtig meget klima for 47 milliarder kr, hvis man ikke bruger pengene på en togforbindelse over Kattegat.