Politikredse om samarbejde med kommuner: Vi giver næsten altid samtykke

Foto : Kim Matthäi Leland

Politikredse om samarbejde med kommuner: Vi giver næsten altid samtykke

En oversigt fra Justitsministeriet viser, at landets politikredse sjældent oplever at må sige nej til kommunernes vejprojekter.
Kommunerne vil i højere grad have lov til at indrettet det kommunale vejnet efter flertallets ønsker, uden at politiet skal stikke en kæp i hjulet på projekterne. Derfor er Transportministeriet i gang med at undersøge politiets praksis i sager, hvor kommuner beder politiet om lov til eksempelvis at etablere en cykelgade.
Vil du have fuld adgang til MobilityTech?

MobilityTech er for professionelle, der arbejder med transport og trafik. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske og digitale løsninger til at fremme effektiv, sikker og miljørigtig transport af personer og gods.

Prøv MobilityTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her
Politiets administration og praksis i henhold til færdselslovens §§ 92 og 100:

Justitsministeriet har anmodet Rigspolitiet om et bidrag til besvarelse af henvendelse fra Transport- og Boligministeriet vedrørende politiets administration og praksis i henhold til færdselslovens §§ 92 og 100. 

Rigspolitiet har til brug for besvarelsen foretaget en høring af samtlige politikredse. Her følger en opsamling på politikredsenes besvarelser: 

Hvor mange § 92-sager har politikredsen behandlet de seneste 5 år (2016-2020)? 

Nordjyllands Politi: - 1.500 sager. 

Østjyllands Politi: - 4.500 sager. 

Midt- og Vestjyllands Politi: - 11.330 sager. 

Sydøstjyllands Politi: - 9.991 sager – dækker både § 92 og § 100. Registreres så de alene kan adskilles manuelt (vejman.dk, POLSAS). 

Syd- og Sønderjyllands Politi: - 9.724 sager – dækker både § 92 og § 100. Registreres så de alene kan adskilles manuelt (vejman.dk, POLSAS). 

Fyns Politi: - 8.057 sager (ca. 70 % af 11.510 sager). 

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi: - 4.825 sager. 

Midt- og Vestsjællands Politi: - 2.080 sager. 

Nordsjællands Politi: - 2.000 sager. 

Københavns Vestegns Politi: - Hovedparten af højst 3.000 sager - dækker både § 92 og § 100. Registreres så de alene kan adskilles manuelt. 

Københavns Politi: - 7.882 sager - dækker både § 92 og § 100. Registreres så de alene kan adskilles manuelt. 

Bornholms Politi: - 60 sager - dækker både § 92 og § 100. Registreres så de alene kan adskilles manuelt. 

Estimat over hvor mange af § 92-sagerne fra de seneste 5 år, hvor politikredsen har givet afslag på samtykke: 

Nordjyllands Politi: - Ganske få, måske 10 sager (ud af 1.500) = 0,7 % 

Østjyllands Politi: - Afslag på 100-200 sager (ud af 6.000 både § 92 og § 100), flest § 92 – anslået 150 ud af 4.500 = 3 % 

Midt- og Vestjyllands Politi: - 3-4 % af sagerne. 

Sydøstjyllands Politi: - 50 % af rådighedsansøgninger og 20 % vejprojektansøgninger bliver afvist ved første ansøgning. Herefter dialog og tilretning, hvorefter der stort set ikke meddeles afslag. 

Syd- og Sønderjyllands Politi: - Der gives stort set ikke afslag. 

Fyns Politi: - 5-10 afslag om året (10 ud af 8.057 = 0,1 %). 

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi: - 35 afslag ud af 4.825 sager = 0,7 % 

Midt- og Vestsjællands Politi: - Måske enkeltstående tilfælde. 

Nordsjællands Politi: - 2-3 % af sagerne. 

Københavns Vestegns Politi: - 1 årligt afslag (ud af hovedparten af 3.000 sager er cirka lig med 1/2.500 = 0,04 %). 

Københavns Politi: - I op til 70 % af ansøgningerne er der brug for dialog og tilretning. Herefter stort set ingen afslag. 

Bornholms Politi: - 1 afslag for hver 20 ansøgninger = 5 % 

Estimat over hvor mange § 100-sager politikredsen har behandlet de seneste 5 år (2016-2020) 

Nordjyllands Politi: - ca. 500 sager. Østjyllands Politi: - ca. 1.500 sager. 

Midt- og Vestjyllands Politi: - 970 sager. 

Sydøstjyllands Politi: - 9.991 sager – dækker både § 92 og § 100. Registreres så de alene kan adskilles manuelt (vejman.dk, POLSAS). 

Syd- og Sønderjyllands Politi: - 9.724 sager – dækker både § 92 og § 100. Registreres så de alene kan adskilles manuelt (vejman.dk, POLSAS). 

Fyns Politi: - 3.453 sager (ca. 30 % af 11.510 sager). 

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi: - 540 sager. 

Midt- og Vestsjællands Politi: - 3-7 sager årligt. 

Nordsjællands Politi: - ca. 500 sager. 

Københavns Vestegns Politi: - Den mindste del af højst 3.000 sager - dækker både § 92 og § 100. Registreres så de alene kan adskilles manuelt. 

Københavns Politi: - 7.882 sager - dækker både § 92 og § 100. Registreres så de alene kan adskilles manuelt. 

Bornholms Politi: - 60 sager - dækker både § 92 og § 100. Registreres så de alene kan adskilles manuelt. 

Estimat over hvor mange af § 100-sagerne fra de seneste 5 år, hvor politikredsen har givet afslag på samtykke 

Nordjyllands Politi: - Det er kun ganske få sager, som ender uden samtykke og derfor opgives af vejmyndigheden. I ca. 250 sager blev der givet umiddelbart samtykke. Næsten alle de øvrige sager endte også med politiets samtykke efter dialog og tilretning. 

Østjyllands Politi: - Afslag på 100-200 sager (ud af 6.000 både § 92 og § 100), flest § 92 – anslået 50 ud af 1.500 = 3 % 

Midt- og Vestjyllands Politi: - Afslag på 3 sager (ud af 970) = 0,3 % 

Sydøstjyllands Politi: - 12 sager, hvor der efter dialog ikke har kunnet gives samtykke (9.991 sager i alt, som både er § 92 og § 100). 

Syd- og Sønderjyllands Politi: - 1-2 om året (dvs. 8 sager i alt ud af 9.724 – både § 92 og § 100-sager). 

Fyns Politi: - Meget få sager. 

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi: - 5 sager. 

Midt- og Vestsjællands Politi: - Ingen. 

Nordsjællands Politi: - Ganske få afslag. 

Københavns Vestegns Politi: - Ganske få afslag. 

Københavns Politi: - Stort set ingen afslag. 

Bornholms Politi: - 1 afslag for hver 20 ansøgninger = 5 %

Kilde: Transportministeriet