Ny motorvej snor sig gennem naturperler og hen over biodiversitet

Foto : Vejdirektoratet

Ny motorvej snor sig gennem naturperler og hen over biodiversitet

Med vedtagelsen af de første bider af en ny hærvejsmotorvej er der nu udsigt til at store, højtprofilerede naturområder forstyrres af projektet, siger biolog. Det er, selv om de valgte linjeføringer er de »mest skånsomme for naturen«.
Lige siden, Vejdirektoratet offentliggjorde VVM-undersøgelserne for Hærvejsmotorvejen, har det stået klart, at det bliver en umulig opgave at anlægge projektet, uden at påvirke beskyttet og sårbar natur.
Få fuld adgang til MobilityTech?
MobilityTech er for professionelle, der arbejder med transport og trafik. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske og digitale løsninger til at fremme effektiv, sikker og miljørigtig transport af personer og gods.
Prøv MobilityTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her

Nævnte firmaer

EU's biodiversitetsstrategi

EU og dets medlemsstater har med EU's biodiversitetsstrategi for 2030 forpligtet sig til at oprette et netværk af velforvaltede beskyttede områder, der dækker mindst 30 % af EU's land- og havområder. Strategien er et centralt element i den europæiske grønne pagt.

Kilde: Det Europæiske Råd

Fakta om infrastrukturaftalen:

Her er nogle af vejprojekterne fra aftalen:

 • Anlæg af Kalundborgmotorvejens 3. etape fra Regstrup til Kalundborg
 • Udvidelse af E45 Kolding-Aarhus N
 • Ombygning af tilslutningsanlæg på E45 Aarhus N-Randers N
 • Udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse til motorvej
 • Tredje Limfjordsforbindelse ved Aalborg
 • Tunnel under Marselis Boulevard i Aarhus
 • Udvidelse af E20 Fynske Motorvej syd om Odense
 • Midtjysk Motorvej (Give-Billund og Løvel-Viborg V-Klode Mølle)

Her er nogle af de kollektive trafikprojekter:

 • Kapacitetsudvidelse og hastighedsopgradering ved Ringsted
 • Forenkling af København H
 • Ombygning af Nordhavn Station
 • Ny jernbane mellem Aarhus og Silkeborg
 • Hastighedsopgradering af S-banen
 • BRT-linje i Ring 4 (Ishøj St. til Lyngby St.)
 • BRT-linje på 200S (Avedøre Holme til Gladsaxe Trafikplads)
 • Odense Letbane, etape 2, fra centrum til Seden
 • Ramme til højklasset kollektiv transport på 2,5 mia. kr.
 • Næste generation S-tog til Roskilde

Puljer og diverse:

 • Pulje til bedre trafikal sammenhæng mellem land og by 3,5 mia. kr.
 • Pulje til støjbekæmpelse
 • Pulje til cyklisme (cykelfremme, cykelinfrastruktur og cyklens år)
 • Pulje til ladeinfrastruktur langs statsvejnettet
 • Forsøg med støjstærekasser
 • Klimavenlig asfalt
 • Hurtigere udvikling af en MaaS-app

Kilde: Finansministeriet