Mobilitetsplanen skal være grøn og sikre et Danmark i balance

Den vigtigste dagsorden for 2021 er, at Danmark får en visionær og langsigtet mobilitetsplan, skriver direktør for Transport, Byer og Mobilitet i Rambøll Jens Egdal i dette synspunkt.
Brødtekst

Hvad talte vi for lidt om i 2020?

Corona fyldte næsten det hele, og set fra min stol talte vi alt for lidt om, hvad vi ønsker, der skal være visionen for vores fremtidige mobilitet og infrastruktur. Og det er lidt spøjst, fordi Corona om nogen har vist os, at mobilitet er afgørende for sammenhængskraften, væksten i vores samfund og for vores sociale liv. Når vi ikke kan bevæge os fysisk rundt, så får det både konsekvenser for samfundsøkonomien og vores muligheder for at være sociale med hinanden. 

Hvad er den vigtigste dagsorden i 2021 set fra din stol?

At vi får en visionær og langsigtet mobilitetsplan, der peger 50-60 år frem i tiden, og som er den ramme, man skal se en 10-årig investeringsplan ud fra. Vi skal nemlig huske på, at når vi planlægger ny infrastruktur, så skal det holde de næste 50 til 100 år, og derfor er visionen nødvendig, så vi ikke står tilbage med en liste af projekter, der ikke er sammenhængende. Vi skal også have fokus på, at planen skal understøtte samfundsøkonomien og være bæredygtig både miljømæssigt, økonomisk og socialt.

Hvad kommer vi (forhåbentlig) til at tale meget mere om i 2021?

Jeg håber, at vi kommer til at tale mere om, hvordan en mobilitetsplan også skal være socialt balanceret. Det er vigtigt, at alle har lige adgang til en høj og bæredygtig mobilitet, hvad enten man bor i Næstved, Ringkøbing eller på Nørrebro. Nogle steder er det elbilen, der er den nødvendige infrastruktur, der binder folk sammen, andre steder er det metroen, letbanen eller cykelstierne. Det vigtige er, at planen skaber et Danmark i balance, hvor der ikke er områder i landet, der bliver hægtet af udviklingen. 

Jeg håber også, at vi vil tale mere om, hvilke principper der skal være gældende for mobilitetsplanen, så den er langtidsholdbar. Her er det vigtigt, at vi har fokus på fleksibilitet, så de projekter, der indgår i planen, også tager højde for fremtidens transportefterspørgsel.

Hvilke forventninger har du til den nye, 10-årige infrastrukturplan, “En grøn mobilitetsplan”?

Jeg ser meget gerne, at den sætter en retning for, hvor vi skal hen, når vi tager de langsigtede briller på. Ligesom vi kender det fra det store H eller Fingerplanen, hvor grundstenene til et mere sammenhængende Danmark blev lagt i 50’erne og ført ud i livet i de efterfølgende årtier.

Jeg forventer også, at planen har fokus på den grønne omstilling og på de trængselsproblemer, vi ser omkring de større byer og imellem dem. Men også at brugerne, ligegyldigt hvor i landet de bor, har valgfrihed i form af adgang til forskellige transportformer, både når det gælder de individuelle og fælles transportformer.

Hvilke forventninger har du til Anders Eldrup-kommissionens næste delrapport, som blandt andet vil fokusere på ladeinfrastruktur til elbilerne?

Jeg håber og forventer en fokuseret og præcis rapport, der kommer med nogle konkrete anvisninger til, hvordan vi kommer i gang med elektrificeringen af personbilerne og ikke mindst den landeinfrastruktur, der er afgørende for, at vi vil se flere el-biler på gaden. Vi er i Rambøll allerede i dialog med flere kommuner og investorer om, hvordan de skal planlægge deres ladeinfrastruktur.  Også de er meget spændte på, hvad Eldrup-kommissionen kommer med.

Hvordan vil du vurdere transportminister Benny Engelbrechts indsats indtil nu?

Jeg synes, han har gjort det fint under vanskelige betingelser. Det er ikke nogen nem opgave, han står overfor at skulle løse, og jeg tænker ikke, at det har været nemt at få fremdrift i forhold til infrastrukturinvesteringsplanen med alt det fokus, som Corona har taget. Jeg ser frem til et konkret udspil til en plan fra hans side, som også indeholder en principbeslutning om Kattegatforbindelsen, og jeg håber, at planen kommer hurtigst muligt, så den også kan være en del af den kickstart, der er behov for i dansk økonomi efter corona.