Med inspiration fra Holland vil København sikre lettere adgang til metroens cykelkældre

Foto : Christian Grunert Rantorp

Med inspiration fra Holland vil København sikre lettere adgang til metroens cykelkældre

Københavns Kommune har sat sig for at teste en række tiltag, som skal få flere til at benytte metroens ofte, ret så tomme, cykelkældre.
Metroen i København har i årevis haft svært ved at lokke cyklisterne ned i dybet med deres cykler, og efter åbningen af Cityringen er det ikke gået meget bedre. Cykelkældrene står som regel tomme. 
Vil du have fuld adgang til MobilityTech?

MobilityTech er for professionelle, der arbejder med transport og trafik. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske og digitale løsninger til at fremme effektiv, sikker og miljørigtig transport af personer og gods.