Ingen elbiler uden el

Hvis ikke opladningsmulighederne er på plads, vil mange danskere tøve med at sætte strøm til deres biler. Det er derfor strengt nødvendigt, at ladeinfrastrukturen i kommunerne får en overhaling, hvis Danmark vil have flere elbilister og dermed sikre en 70 pct. CO2-reduktion i 2030, skriver direktør for De Danske Bilimportører Mads Rørvig.
Brødtekst

Danmark er et foregangsland for grøn omstilling, og hos De Danske Bilimportører støtter vi regeringens klimaambitioner om 70 pct. CO2-reduktion i 2030. For at nå det, er det bydende nødvendigt, at vi får kørt elbilerne ud på de danske veje. Men hvad afholder danskerne fra at købe en elbil?

Det spurgte Ingeniørforeningen IDA i 2019 2.000 danskere om. Ifølge undersøgelsen var den største bekymring, at elbiler er for dyre. Den næststørste bekymring var, at danskerne synes, at der er for langt mellem lademulighederne i Danmark.

I takt med at teknologien modnes, vil prisen på elbiler falde. Den udvikling ser vi allerede. Men ladeinfrastrukturen derimod har brug for en overhaling nu og her, hvis Danmark skal have flere bilister over i elektrificerede biler. Der er brug for flere offentligt tilgængelige ladestandere – især i storbyerne, hvor borgerne sjældent har mulighed for at få egen ladeplads. Derfor er det nødvendigt, at vi giver kommunerne et større råderum til at skabe flere ladestandere i deres lokalområde.

Optimer og udbyg den lokale ladeinfrastruktur

Med den nye kommunale udligningsaftale fra maj 2020 må en kommune maksimalt tjene 320 kr. pr. indbygger på parkeringsbilletter- og licenser. Parkeringsindtægter herover modregnes 100 pct. i kommunernes bloktilskud fra staten.

De Danske Bilimportører foreslår at hæve grænsen med 10 pct. fra 320 kr. til 352 kr. De ekstra indtægter, som måtte tilfalde kommunekassen, skal dog øremærkes udviklingen af den lokale ladeinfrastruktur til elektrificerede biler.

Vores udspil skal ikke forstås som en opfordring til kommunerne om at hæve deres parkeringstakster for at få råd til den grønne omstilling. I stedet retter vores forslag sig mod de kommuner, der i forvejen har indtægter fra parkering på over 320 kr. pr. indbygger, som fremover vil kunne beholde flere penge i deres egen kommunekasse. Penge som altså skal gå til den lokale, grønne omstilling.

Flere kommunale parkeringspladser forbeholdt elbiler

En anden måde at sætte skub i danskernes lyst til at købe en elbil, kan vi finde hos vores nordiske nabo. I Norge er omstillingen til flere elektriske biler nemlig allerede i fuld gang. Det skyldes – foruden at elbiler og andre nulemissionsbiler er afgifts- og momsfritagede – at norske elbilsejer nyder godt af bl.a. billigere parkering, tilladelse til at køre i busbaner, billigere eller gratis færge- og broforbindelser og lignende.   

Hos De Danske Bilimportører mener vi, at Danmark kan lære af Norge. Vi skal ikke kopiere de norske forhold én til én, men vi skal gøre det let og attraktivt at være elbilist. 

Eksempelvis er det I de store byer ofte svært at finde en parkeringsplads, og det er næsten en olympisk disciplin at finde en P-plads i de sene aftentimer. De Danske Bilimportører foreslår at forbeholde 10 pct. af de kommunale P-pladser udelukkende til elbiler i 2025 og stigende til 20 pct. i 2030. Med bedre mulighed for parkering og med flere ladestandere vil der komme skub i danskernes køb af nye elbiler – og dermed skub i den grønne omstilling.

Sidst men ikke mindst er det vigtigt, at optimering af ladeinfrastrukturen drives på en måde, der er tilpasset markedet. Lige og fri konkurrence giver en sund dynamik, fordi det får alle til at stramme sig an, hvilket kommer forbrugerne til gavn.