Fremtidens transport skal hænge sammen og være bæredygtig

Sammenhæng, selvkørende biler og selvfølgelig klimaet skal være en del af ny mobilitetsplan, skriver aktører fra tre forskellige steder i transportbranchen i dette synspunkt.
Brødtekst

Netop nu forhandler politikerne på Christiansborg om en grøn mobilitetsplan. Med dette indlæg ønsker vi at pege på tre ting, politikerne skal være opmærksomme på. For det første at vores transportsystemer skal knyttes bedre sammen. For det andet at de skal indrettes til selvkørende køretøjer. Og for det tredje at klima skal tænkes ind, når vi bygger og vedligeholder infrastruktur.

Sammenhæng og langsigtet planlægning er afgørende

Vi har alle behov for mobilitet. Vi skal kunne købe ind, hente og bringe børnene til skole og komme til og fra arbejde uden at spilde tid i kø; og transporten skal være sikker og klimarigtig. DI Transport undersøger løbende, hvad virksomhederne ønsker sig mest for at skabe arbejdspladser og sikre konkurrenceevnen. Og hver gang kommer god infrastruktur i top 3.

Når vi skal sikre den fremtidige transportinfrastruktur er det afgørende, at vi tænker i mobilitet. Det betyder, at der på tværs af alle beslutningslag – stat, regioner og kommuner – skal tænkes i transportsystemernes sammenhæng.

Den fysiske infrastruktur skal desuden vedligeholdes og udbygges bæredygtigt, og det skal ske på grundlag af en langsigtet plan, der rullende opdateres. Planen skal sikre sammenhæng mellem transport- og infrastrukturformerne og give virksomhederne mulighed for at planlægge.

Vi appellerer til, at politikerne fokuserer på trafikknudepunkter som lufthavne, havne, banegårde, stationer, park-and-ride, supercykelstier m.v. Og på det langsigtede, mindst 10-årige, perspektiv.

Men ét er planer, noget andet den fysiske virkelighed. Lad os gøre to nedslag; ét hvor vi tager en tur til Aalborg, hvor den selvkørende revolution folder sig ud netop nu; og ét, hvor vi tager turen ud på de kommunale veje og ser på, hvordan vi kan gøre den fysiske del af infrastrukturen endnu mere grøn.

Den selvkørende revolution har brug for en hjælpende hånd

I Aalborg har selskabet Holo i dag selvkørende busser kørende. Der er tale om en shuttle-service, der binder nabolaget sammen og transporterer borgerne sikkert rundt. Og når ruten skal ændres, er selvkørende busser fleksible, fordi de ikke er afhængige af skinner; de kan let programmeres, så rute, stop og frekvens tilpasses nye forhold. Fremtiden byder desuden på en on-demand-service, hvor du selv bestiller din bus. Målet er transport så fleksibelt som en taxa, og så billigt som kollektiv transport.

Men fødslen af de selvkørende busser har været svær. Først skulle der en ansøgning afsted til Vejdirektoratet. Som så skulle godkendes af Transportudvalget og Transportministeren. Ansøgningen skulle indeholde en godkendelse fra Færdselsstyrelsen, fra vejmyndigheden og fra politiet og til sidst en godkendt »assessor report«.

Vi appellerer til, at politikere i forbindelse med den kommende grønne mobilitetsplan gør det administrativt lettere at komme i gang med at udrulle fremtidens selvkørende transport.

Kommuner skal endnu lettere kunne efterspørge grønne klimaløsninger

Lad os nu tage en tur ud i landet – ad de kommunale veje som udgør 70.000 km ud af 74.000 km offentlig vej, og hvor en stor del af trafikarbejdet vil ske også fremover.

Asfaltindustrien mærker en enorm interesse for klimaløsninger i kommunerne. For øget genbrug, hvor produktion og udlægning er udviklet så meget, at asfalt med meget høje procenter af genbrug er lige så god eller bedre som ny asfalt.

Men også for en ny dansk opfindelse, »klimaasfalt«, der har en særlig overflade, der lader bilerne trille lidt længere på literen eller kw; for drænasfalt, der mindsker generne ved monsterregn ved at lade vandet sive langsomt ned gennem selve asfalten; for støjreducerende asfalt eller for asfalt bygget af solceller, der, mens de bærer den lettere trafik eller parkerede køretøjer, producerer lokal strøm.

Brugen af klimaløsninger er hæmmet af, at der ofte er mere fokus på pris her og nu end langsigtet værdi. Vi appellerer til, at regeringen i sin mobilitetsplan sikrer, at grønne løsninger godt må koste mere her og nu, hvis de, dokumenteret, skaber merværdi på sigt.

Vi appellerer til, at vi, for det første på det overordnede og langsigtede plan, får kombineret sammenhæng mellem trafikknudepunkter med langsigtet planlægning. For det andet til at vi får givet den selvkørende trafik en hjælpende hånd, så den ikke hæmmes af unødigt bureaukrati. Og for det tredje til at vi får favoriseret grønne løsninger med fokus på langsigtet værdi.

For fremtidens transport skal være sammenhængende og bæredygtig.