Forbund kritiserer trafikaftale: Vi forspilder cyklens muligheder

Foto : Morten Madsen

Forbund kritiserer trafikaftale: Vi forspilder cyklens muligheder

Med en pulje på 3 milliarder kroner ønsker Folketingets partier at fremme cyklismen i perioden 2022-2025 som et led i infrastrukturaftalen. Men det er alt for få penge, mener Cyklistforbundet.

»Ud af et samlet beløb på 161 milliarder til ny infrastruktur er der kun sat sat 3 milliarder af til cyklen. Det er alt for lidt. Det betyder, at man ikke giver cyklen den rolle i den grønne omstilling, som den kan og bør have. Vi kan ikke se i denne aftale, at cyklen er blevet taget virkelig seriøst,« lyder det fra Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet, i en pressemeddelelse i kølvandet på den infrastrukturaftale, der blevet præsenteret i Finansministeriet mandag formiddag.

»Med cykler, elcykler, speedcykler og ladcykler er der et stort potentiale for at flytte transport af mennesker og gods til cykel, og det potentiale bliver desværre ikke udnyttet i denne aftale. Man forspilder virkelig muligheden for at bruge cyklen rigtigt i den grønne omstilling,« siger Klaus Bondam, der skuffende måtte se til fra de bagerste rækker til dagens pressemøde, hvor især motorveje var i fokus.

Heller ikke Enhedslistens Henning Hyllested virkede videre begejstret for, at det kun blev til 3 milliarder til cyklismen, da Ingeniøren fangede ham på tomandshånd efter pressemødet.

»Først og fremmest ærgrer det os, at cykelpuljen ikke blev større. Helt oprindelig gik vi ind til forhandlingerne med et krav på 10 milliarder kroner,« siger Henning Hyllested til Ingeniøren, der dog glæder sig over, at der trods alt er blevet afsat de 3 milliarder til området:

»Vi synes jo stadig, det er udmærket. Det er jo trods alt en forbedring i forhold til den gamle infrastrukturaftale, hvor det er en tredobling af beløbet. Vi har kritiseret, at det ikke blev mere, og slagsmålet går videre i de kommende finanslovsforhandlinger. Vi vil have flere penge til det her område,« lyder det fra Henning Hyllested.

Historisk sum til cyklisme

Ifølge landets transportminister Benny Engelbrecht (S) er det da også en historisk stor sum penge, der denne gang afsættes til cyklismen med de 3 milliarder kroner, hvilket er et »udtryk for, at der har været et ønske om at prioritere cyklisme højere«, som ministeren udlagde det på pressemødet.

SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, så ligesom Henning Hyllested også gerne, at puljen til cyklisme var blevet højere, men ifølge SF-formanden er der med aftalen faktisk også mulighed for, at de reelle investeringer til cyklisme i fremtiden bliver højere, idet puljen til bedre trafikal sammenhæng mellem land og by på 3,5 milliarder kan anvendes til »ændringer af cyklistforholdene, som de konkrete nyanlæg og opgraderinger af statsvejene måtte føre med sig«, som der står i aftaleteksten.

Pia Olsen Dyhr sagde ved pressemødet:

»Nu er vi landet på 3 milliarder, men så har vi fået lavet den lille tilføjelse, at man skal se på muligheden for at bygge cykelsti, når man anlægger en ny vej, og det kan jo betyde, at der bliver tale om mange flere penge end de 3 milliarder. Det er vigtigt for rigtig mange børn, når de skal cykle i skole, og kan få en sikker cykelsti at køre på.«

Bondams cykelture har båret frugt

Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen er omvendt ganske godt tilfreds med det investeringsniveau, der nu skal gå til cyklismen:

»Vi glæder os også over, at der er afsat en stor pulje til cyklisme. Klaus Bondam forsømmer aldrig en god lejlighed til at invitere os politikere ud på en cykeltur. Det giver lidt svedigt tøj engang imellem i hvert fald for mit vedkommende, men det har jo båret frugt,« siger han og tilføjer:

»Der er meget stor fokus på behovet for bedre cykelinfrastruktur. Én ting er supercykelstier, men der er jo masser af potentiale i det her: Der er i dag alt for mange skolebørn, der bliver kørt i skole af deres forældre, selvom de burde cykle, fordi vejene er for usikre. Det er jo sådan noget, vi kan gøre noget ved.«

Potentialer for mere eller ej er de 3 milliarder kroner dog »et ganske pænt beløb,« siger Kristian Pihl Lorentzen med henvisning til, at det i den seneste aftale kun blev til 1 milliard kroner.

Ifølge Benny Engelbrecht har partierne bag aftalen endnu »på ingen måde taget stilling til«, hvordan milliarderne skal bruges. Således kan det ende ud i investeringer i alt fra bedre cykelparkering, supercykelstier eller noget helt tredje.

Arbejdsgiverbetalte cykler

Af aftalepapiret hedder det dog, at der nu udmøntes 150 millioner kroner til en cykelbro mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen i København. Dog under forudsætning af at Københavns Kommune bidrager med et tilsvarende beløb.

Derudover er parterne bag aftaleteksten enige om at udmønte godt 400 kroner af den samlede cykelpulje til en række projekter i 2022, som partierne har valgt at kalde »cyklens år« i anledningen af at Tour de France indledes i Danmark. 200 af de 400 millioner går til en pulje til medfinansiering af kommunale cykelprojekter, mens de øvrige 200 millioner kroner skal gå ti »beslutningsklare cykelstiprojekter langs statsvejene«

Endeligt tilføjede transportministeren, at man i efteråret vil se nærmere på arbejdsgiverbetalte cykler. Et initiativ, som Cyklistforbundet på Twitter hylder, omend forbundet tweeter, at det »holder øje« med, hvad det ender ud i.

I det store hele er der dog ikke megen begejstring at spore hos Cyklistforbundets Klaus Bondam:

»Man prøver at løse fremtidens udfordringer med fortidens løsninger. Mere motorvej, flere biler og mindre aktiv fysisk bevægelse er ikke svaret på at skabe øget fremkommelighed, større folkesundhed og bedre byer for mennesker. Og det hjælper ikke til at nå klimamålene – heller ikke selv om en del af de ekstra biler bliver elbiler,« siger han.