Plug-in-hybrid lader op ved en af Clevers offentlige ladestandere på Østerbro i København.
Plug-in-hybrid lader op ved en af Clevers offentlige ladestandere på Østerbro i København.

Foto : Christian Grunert Rantorp

Esbjerg siger nej til kantstensopladning

Kantstensopladning medfører en række forskellige problematikker i byrummet. Derfor forsøger Esbjerg Kommune at vælge denne løsning fra, lyder det i ny strategi.
Brødtekst

I Esbjerg er kommunen klar til at tackle den grønne omstilling af borgernes personbiler. Med en ny ladestanderstatregi vil kommunen sikre sig, at der er strøm til elbilerne, når salget for alvor begynder at boome.

Dog ønsker kommunen ikke, at der skal etableres synderlig meget såkaldt kantstensopladning, altså ladestandere, hvor biler parkeret i siden af vejen, langs kantstenen.

Esbjerg Kommune vil i stedet arbejde for at sikre “samlinger af offentligt tilgængelige ladestandere” på parkeringspladser i nærområdet. 

»Kantstensopladning medfører en række forskellige problematikker i byrummet. Derfor ønsker Esbjerg Kommune som udgangspunkt ikke kantstensopladning,” lyder det i planen, som Teknik & Byggeudvalget har givet grønt lys til.

Formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen (V) mener, at det kan være med til at undgå den langsomme, såkaldte sivekørsel.  

»I Esbjerg Kommune vil vi gerne tilstræbe at samle ladestanderne så meget som muligt i stedet for at sprede dem ud, så vi måske dermed kan undgå mange situationer, hvor bilister triller langsomt rundt og leder efter et ladepunkt, til gene for andre trafikanter,« siger han.

Inspirationen til denne tilgang stammer fra Holland, hvor kommunen har været på studietur.  

Derudover er der nogle æstetiske hensyn, der taler for, at ladestandere ikke fylder uforholdsmæssig meget i byrummet. 

»Hvis vi eksempelvis satte ladestandere op på Ribe Domkirkeplads, ville det gøre skade på byrummet. Og så skal vi gerne undgå, at der er andre end elbiler, der holder der. Hvis vi sætter ladestandere op ved kantstensparkering, hvor der er et begrænset antal kantstensparkering-pladser, så kan folk uden elbil være fristet til at holde der,« siger Søren Heide Lambertsen. 

88 af kommunen egne bygninger skal have ladestandere

Ud af de mange elbiler der ventes at køre rundt på vejene i 2030 forventer Esbjerg Kommune, at ca. 20.000 af dem vil skulle lade i Esbjerg Kommune. 

Relativt mange parkerer dog på egen matrikel, lyder det fra Esbjerg Kommune. Men 27 procent bor i etagebyggeri, som vi beskrev i denne artikel. Derfor spiller offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur stadig en stor rolle i den vestjyske kommune.

Esbjerg
Illustration: Esbjerg Kommune

Kommunen har især fokus på midtbyerne i Esbjerg, Bramming og især Ribe, hvor koncentrationen af borgere uden mulighed for at lade på egen grund er størst.

Der er i alt udpeget 88 steder, hvor kommunen som bygningsejer af ikke-beboelsesbygninger med over 20 parkeringspladser inden 2025 skal sørge for, at der bliver etableret mindst én ladestander. Det er et krav i den såkaldte ladestanderbekendtgørelse.

Vil give tilskud til at etablere opladning

I alt planlægges der at opsætte minimum 110 ladere inden 2025. En endnu ikke fastlagt del af laderne opsættes med tilladelse fra kommunen af private ladeoperatører uden omkostninger for kommunen. 

Afhængig af de enkelte placeringer planlægger kommunen også at afholde en del af omkostningerne selv, så de private ladeoperatører kun skal afholde omkostningerne til selve laderne, fortæller Søren Heide Lambertsen.

»Vi har i byrådet afsat 5 mio. kr. til at understøtte etablering af ladestandere til elbiler i kommunen. De 3 millioner kroner går til at opfylde de krav, der fremgår af ladestanderbekendtgørelsen, mens vi med de 2 millioner vil gøre det mere attraktivt for ladeoperatørerne at sætte ladestandere op der, hvor de i dag måske ikke kan se en business case. Det gør vi ved at finansiere en del af etableringsomkostningerne. Det må vi ikke lige nu, men når loven forventeligt falder plads til det nye år, er vi klar til at arbejde videre med den plan«.

Sætter gang i salget 

I planen er der lagt op til at kunne imødekomme behovet for opladning, før efterspørgslen er der.

Det betyder konkret, at der frem mod 2025 arbejdes på, at der bliver sat minimum 22 yderligere ladestandere op i nærheden af bykernen i Esbjerg, Ribe og Bramming. Selve rækkefølgen, metoden og tidspunkter for opstilling af ladestanderne er ikke fastlagt.

»Vi vil gerne i gang med at sætte ladestanderne op allerede nu i stedet for at vente til 2025, da vi tror, at det vil sætte yderligere i salget af elbiler. Lige nu oplever jeg, at der er en tilbøjelighed til, at mange udskyder beslutningen om at vælge en elbil et år eller mere, fordi man vil være sikker på at kunne lade op. Og det skal vi gerne undgå«.

Ved de 88 bygninger, som Esbjerg Kommune ejer på nuværende tidspunkt, og hvor ladestanderbekendtgørelsen stiller krav om opladning, vil der samtidig blive indført fire timers parkering, så man opnår en optimal udnyttelse af de offentlige ladestandere.