Elbusserne i Roskilde kører uden problemer

Som den første kommune i Danmark valgte Roskilde at lade alle interne kommunale buslinjer køre 100 pct. med elbusser. Formand for kommunens Klima- og Miljøudvalg Karim Friis Arfaoui (S) er meget tilfreds med erfaringerne med busserne, som har kørt uden problemer siden april 2019. Det skriver han i dette synspunkt.
Brødtekst

Roskilde Kommune tog i 2018 en stor beslutning, da den i samarbejde med Movia som den første gik over til elbusser i fuld skala. I flere kommuner – også i Roskilde – har der kørt enkelte elbusser rundt som forsøg. Men det var første gang i Danmark, at man gik »all in«.

Vi besluttede at gå over til 100 pct. el på alle de busser, som vi kan bestemme over – altså alle de linjer, der ikke kører over kommunegrænsen. Det gælder to travle A-bus linjer og 7 andre mindre linjer. Tilsammen omfatter det ca. 2,8 mio. passagerer årligt.

Når vi har lagt sig forrest i den grønne omstilling af kollektiv transport og dermed kan yde et bidrag til at bremse klimaforandringerne, skyldes det en ambitiøs klimapolitik, som bl.a. også omfatter energioptimering af kommunale bygninger, solcelleanlæg og en grøn bilpark.

Men det skyldes også, at kommunen har mærket og diskuteret klimaforandringer, da den har haft det tæt inde på livet i form af en række oversvømmelser i Roskilde Fjord.

Som at sætte 470 elbiler på vejen

Elbusserne gør helt sikkert en mærkbar forskel for borgerne i Roskilde by, da vi har reduceret partikelforureningen fra busserne, samtidig med at det har en positiv påvirkning på vores CO2-udledning. Faktisk sparer kommunen udledningen af 1.400 tons CO2 årligt. Det svarer til, at der pludselig blev udskiftet 470 fossildrevne biler med elbiler. Hver bil kunne køre 20.000 km. om året – vel at mærke inden for Roskilde Kommunes grænser.

Busserne støjer også meget mindre, hvilket især kan mærkes i de tætte byområder i Roskilde bymidte – så også her har elbusserne givet en positiv gevinst i vores hverdag.

Kinesiske busser

Det er firmaet Umove Øst, der vandt udbuddet for elbusser i Roskilde Kommune. De valgte som nogle af de første i Europa, at købe busserne af det kinesiske firma Yutong, som er verdens største busproducent. Busserne produceres i Yutongs produktionsanlæg i Zhengzhou i Henan-provinsens. Yutong har en samlet produktionskapacitet på 400 busser om dagen. Til sammenligning kører der i Danmark i alt 4.000 busser i kollektiv rutekørsel.

De 20 el-busser, som blev indkøbt, har siden været i drift uden problemer. El-busserne er beregnet til at køre 1.500.000 km. pr. år fordelt på 65.000 timer.

Ved leveringen var der en forventet rækkevide på 300 km. pr. opladning. I praksis kører hver bus omkring 300-320 km pr. dag. Det længste Umove har kørt med en bus er ca. 360 km.

Rækkevidden betyder på de ruter, de betjener, at busserne kan køre hele dagen og lade op om natten. Ladeanlæggene er også leveret af Yutong, ligesom firmaet i opstarten havde udsendt mekanikere til at stå for servicen. 

Kører på 100 pct. grøn strøm

Roskildes 20 el-busser får deres strøm fra det almindelige elnet. Strømmen i Danmark er som bekendt ikke 100 pct. grøn. Kommunens Klima- og Miljøudvalg har valgt at betale for, at de sidste pct. også er grøn strøm. Det, synes jeg, er en logisk følge af, at vi har taget skridtet med at indføre elbusserne.

Mange spørger mig, om det ikke var dyrt for kommunen at gå fra diesel- til eldrift. Faktisk har udgiften for kommunen været tæt på nul. Det har kostet os 1 mio. kr. eller 2,7 pct. af vores årlige tilskud til busdrift at vælge denne løsning. Det skyldes blandt andet, at vi indgik en kontrakt med en lidt længere løbetid med Umove Øst, for at mindske den økonomiske risiko de tog.

Sådan som det er gået indtil videre med elbusserne, tror jeg, at der gode muligheder for, at vi også kan få elbusser indført på nogle tværkommunale linjer, når de kontrakter skal genforhandles. Det er vores ambition, som vi bl.a. har bekræftet i forhold til vores DK2020 samarbejde.

Vi har oplevet en meget stor interesse fra andre kommuner for at høre om vores erfaringer, så jeg er ikke i tvivl om, at vi har taget hul på fremtiden.

Prøv MobilityTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her

Nævnte firmaer

Fakta om elbusserne i Roskilde Kommune:
  • I Roskilde Kommune er 1,3 mio. kørte kilometer om året overgået fra diesel til el.
  • Elbusserne sparer udledningen af 1.400 tons CO2.
  • Den oplevede støj fra en elbus er mindre end 20% af støjen fra en dieselbus.
  • Udgiften for kommunen for at skifte til el er tæt på 0 kr.