Danmark bør have en fælles, national strategi for selvkørende køretøjer

Hvis Danmark skal spille en rolle i udviklingen af selvkørende køretøjer, er der behov for en fælles, national strategi, skriver Maria Quvang Harck Vestergaard, Teamkoordinator ved Team SMART Mobilitet ved Aalborg Kommune, i dette synspunkt.
Brødtekst

I Danmark blev der i 2017 vedtaget en ændring af færdselsloven, som tillader forsøg med selvkørende køretøjer i Danmark. Her 3,5 år efter er der igangsat to projekter med selvkørende minibusser og tre er på vej. Og så stopper det måske der. 

For uden en bilindustri, som presser på for at lave projekter, og som kan bidrage til finansieringen af projekterne, og uden en national plan for området eller national finansiering, er det svært at se, hvem der skal drive udviklingen i Danmark.

Det er altså et meget passende tidspunkt at tage diskussion op – skal Danmark fortsat gøre sig erfaringer med selvkørende teknologi på dansk jord? Og skal Danmark spille en rolle i udviklingen af fremtidens selvkørende teknologi?

Danske ønsker til den selvkørende teknologi

Det drejer sig ikke om, at Danmark selv skal til at udvikle selve køretøjerne, men kunne der være en fordel i at forsøge at påvirke dem, der driver udviklingen af køretøjerne?

”One-size-fits-all” – eller gør det? I dag har alle biler fire hjul og et rat - bevares, der er selvfølgelig forskel på størrelse og indretning, drivmiddel, motorstørrelse med videre, men en bil i Asien eller Amerika ligner nu altså relativt meget de biler, vi kører rundt i her i Europa.

Men hvad nu, hvis fremtidens selvkørende køretøjer i langt højere grad vil kunne tilpasses de lokale forhold?

Bør Danmark så ikke komme på banen med ønsker til, hvad der kan passe ind i en dansk kontekst med udgangspunkt i de erfaringer, man har gjort sig fra forsøgsprojekter på dansk jord?

I mangel af nationale mål for mobiliteten er her taget udgangspunkt i mål, der er vedtaget for mobilitet i Aalborg Kommune. Her er blandt andet et mål om at fremme antallet af fodgængere og cyklister, et mål om, at færre skal køre alene i bil og et mål om at sikre, at alle er mobile.

Hvordan sikrer vi, at de bilproducerende lande også har øje for den danske mobilitetsdagsorden, som ikke handler om at fremme privatbilismen eller bilismen i det hele taget? Hvordan kan vi med udgangspunkt i den viden, der opnås fra forsøg med selvkørende teknologi i en dansk kontekst og ud fra danske problemstillinger, være med til at forme fremtidens selvkørende teknologi?

Behov for en fælles, national strategi

Når der bliver lavet en national plan for mobilitet i Danmark, som forhåbentlig ikke kun kommer til at fokusere på infrastruktur, vil det selvfølgelig være interessant at diskutere, hvilken rolle selvkørende teknologi skal spille som service i et netværk sammen med andre transportformer og teknologier for at opnå de mål, der vil blive udstukket for området. Og her har vi allerede noget viden om teknologien i en dansk kontekst at trække på.

I dag sidder den viden, der i fællesskab er skabt i de danske projekter omkring selvkørende transport, spredt rundt i nogle få organisationer – et par operatører, som driver busserne, nogle konsulentfirmaer, som har specialiseret sig i risikoen ved teknologien, nogle statslige myndigheder, som har skullet behandle ansøgningerne, et par forskningsinstitutioner, der foretager følgeforskning samt nogle projektmagere i et trafikselskab, et par regioner, et par kommuner og partnerskabet Gate21.

Bevares, der foregår selvfølgelig videndeling og sparring mellem de forskellige aktører, men der bliver ikke rigtig samlet op på tværs, og den fælles viden bliver aldrig rigtig løftet videre, så den kan anvendes til at få skabt en retning eller et beslutningsgrundlag i Danmark generelt. For hvem ville skulle løfte denne opgave?

Drøftelsen om, hvorvidt Danmark skal spille en rolle i udviklingen af fremtidens selvkørende køretøjer, bør tages på nationalt niveau og med udgangspunkt i de mål, der måtte blive udstukket på området.

KPMG anbefaler i deres ”Autonomous Vehicles Readiness Index”, at der skal skabes større landspolitisk bevågenhed og opbakning i Danmark samt en fælles national strategi og vision for området. Jeg kunne ikke være mere enig.

Og selvfølgelig skal vi udnytte og bygge videre på de erfaringer, vi har gjort os i Danmark. For at klæde beslutningstagerne på til diskussionerne om selvkørende teknologi på et nationalt niveau må et første skridt altså være at få sat gang i en systematisk opsamling af alle de erfaringer, der kommer ud af de allerede igangsatte danske projekter – og ikke kun evaluere lovgivningen, når den tid kommer.

Til de, der ønsker at prøve selvkørende teknologi på egen krop og ikke kun følge en sådan forhåbentlig fremtidig opsamling på sidelinjen, byder vi også gerne ombord i vores selvkørende minibusser i Aalborg.

For mere info se smartbus.dk.