Cykling - det tredje ben i den regionale transportplanlægning

Det er din pligt som cykel- og trafikplanlægger at styrke cykelområdet ikke blot i egen kommune men sammen med dine kollegaer i nabokommunerne, skriver Sidsel Birk Hjuler, sekretariatsleder i Supercykelstier.
Brødtekst

Vi bevæger os mindre og mindre og fysisk inaktivitet er blevet en tikkende bombe under det danske sundhedssystem og samfundsøkonomi. Mens lidt under 200 mennesker dør i trafikulykker årligt, så estimeres mere end 20 gange så mange at dø af luftforurening særligt pga. partikelforurening fra køretøjer.

Transporten står for over en tredjedel af Danmarks CO2-udledning og bil-bestanden er stigende. Flere familier køber deres anden eller tredje bil. Trængslen på vejene og boligpriserne i de store byer er stigende, og uanset om der er behov for mere vej eller mere byrum så er kvadratmeterprisen dyr. 

Der er behov for sundhedsfremmende, grønne og pladseffektive transportmidler, men som de fleste ved, er cykeltrafikken faldet på landsplan. Og det er på trods af, at over halvdelen af alle rejser (samlet tur både ud og hjem) i Danmark er under 10 km ifølge TU-data 2020. 67% af alle rejser er under 20 km. 

5 km til arbejdet eller fritidsaktiviteten kan på cykel eller elcykel gøres på omtrent et kvarter, og 10 km på en halv time. Således ville 67% af alle rejser i Danmark kunne gøres på cykel eller elcykel indenfor en overkommelig rejsetid for de fleste.

Elcyklen er på markant fremgang i hele Danmark, og på supercykelstierne i hovedstadsregionen er den gennemsnitlige længde per tur 11 km (≈ 22 km rejse). At få folk til at cykle på de længere distancer er altså ingen utopi. Men det kræver, at vi planlægger cykelinfrastruktur, som understøtter de længere distancer, også selvom de går på tværs af kommunegrænser.

Kommunale cykelplanlæggere - gå sammen, hver for sig!

For stort set alle kommuner gælder det, at en stor gruppe af deres borgere dagligt krydser kommunegrænsen for at arbejde eller gå til fritidsaktiviteter i en nabokommune.

Mens stat og regioner sikrer en sammenhæng på tværs af kommunegrænserne for pendlere i bil og kollektiv transport med statsveje, baner og regionale busser, så er pendlere på cykel afhængige af, at kommunerne sammen har sikret denne sammenhæng. Og det er langt fra altid tilfældet.

Men når over halvdelen af alle rejser i Danmark kunne gøres indenfor en halv time på cykel eller elcykel, og når samfundet står overfor store sundheds-, klima- og trængselsudfordringer, så vil jeg påstå, at det er din pligt som cykel- og trafikplanlægger at styrke cykelområdet ikke blot i egen kommune men sammen med dine kollegaer i nabokommunerne. 

Jeg siger ikke, at lokale cykelprojekter er mindre vigtige, eller at politiske prioriteringer skal trodses. Og jeg ved, at der ofte er meget få hænder til at løfte cykeldagsordnen i de enkelte kommuner. Men det er min opfattelse at det regionale fokus bliver glemt både i byråd og i embedsværk, fordi der ikke er tradition for at tale med nabokommunerne om cykeludvikling og -planlægning. Derfor mangler den viden om det regionale potentiale og muligheder, som politikerne skal træffe beslutninger på baggrund af. 

Med enkle greb, tror jeg, at cykelplanlægningen kan få en langt mere markant plads i den regionale transportplanlægning. Men det kræver, at de kommunale cykelplanlæggerne, hver fra sin kommune, går sammen. Og her er nogle simple råd til hvordan:

Sådan sikre du en bedre regional cykelplanlægning

  • Del din viden og cykelplaner med nabokommunerne. Det behøver hverken at være besværligt eller tidskrævende at holde løbende statusmøder med dine nabokommuner. Et onlinemøde over frokosten en gang om måneden kan sikre, at I både får videndelt og eventuelt koordineret igangværende cykelprojekter. Og vil du udvide dit kommunale cykelnetværk, så meld dig ind i Det Kommunale Cykelfagråd.
     
  • Involver din region. Danske Regioner har netop indgået en klimasamarbejdsaftale med Regeringen, hvor de bl.a. har sat en målsætning for at øge cykelpendling samt samlede antal cyklede km med 20% frem mod 2030. Derfor burde din region også være interesseret i et strategisk cykelsamarbejde med din kommune og nabokommunerne og kan måske endda hjælpe med koordineringen. 
     
  • Få styr på data. Mange cykelplanlæggere har meget få data at basere sit arbejde på. Cykeldata er afgørende for potentialeberegninger, effektmålinger mm. Hjælp hinanden! Koordiner jeres cykeltællinger, så I tæller ensartet. Del jeres Transportvaneundersøgelser, så I kan sammenligne på tværs, eller brug Danmarks Statistik og find bl.a. ud af, hvor mange som pendler mellem jeres kommuner, hvor langt de pendler osv. Lav fælles potentialeberegninger og evalueringer for tværkommunale projekter. Tæller du ikke, tæller det ikke!