Job
Do you love numbers and finding the story behind them? If you're passionate about using data to tell strategic stories we invite you to bring your analytical expertise and commercial insights  into play as you help us understand our clients even better. To succeed in this role you must have at least 5 years of experience with creating client and market intelligence in a large international organisation and translating your findings for senior stakeholders. Are you our new Insights Consultant? Click the apply-button to send your application.
København SFastansættelseRambøll Group
Danmark skal nå et af verdens mest ambitiøse reduktionsmål for udledningen af drivhusgasser. Det betyder, vi skal udvikle helt nye virkemidler og regulering og stille skarpt på de økonomiske effekter af de forskellige muligheder. Vi har derfor brug for de skarpeste økonomer og analytikere på det grønne område.
København KFastansættelseEnergi-, Forsynings- Og Klimaministeriet
Netcompany er gået fra start up i 1999 til sværvægter i den danske IT-branche. Selvom vi har over 1750 medarbejdere, er vi stolte af, at vi har kunne bevare en kultur med høj agilitet, lavt hierarki, hurtige beslutningsgange og ikke mindst et unikt sammenhold på tværs af virksomheden.
Test og kvalitetssikring er en afgørende del af de IT-løsninger, vi udvikler sammen med vores kunder og gennem test sikrer vi høj kvalitet, så brugerne får de mest værdiskabende løsninger, der sikrer, at de identificerede gevinster bliver realiseret.
København KFastansættelseNetcompany A/S
Entreprenørafdelingen er et kerneområde i Frederiksberg Gartner- og Vejservice (FGV), der står for større og mindre anlægsprojekter, og som har brug for et kvalitetsløft på projekt- og økonomistyringen . Vores nye leder skal organisere en bred vifte af arbejdsopgaver, som for nuværende alene er understøttet af en driftsleder, der styrer mandskab og materiel i marken.
Dine primære arbejdsopgaver omfatter:
FrederiksbergFastansættelseFrederiksberg Gartner- og Vejservice
Skab en karriere med mening i Landbrug & Fødevarer. Bliv en del af et engageret hold af specialister, der hver dag tager ansvar og har indflydelse. Sammen arbejder vi for en større dagsorden, hvor visionen bl.a. er et klimaneutralt fødevareerhverv 2050.
 
SEGES Anlæg & Miljø søger en Miljøteknologichef, der vil stå i spidsen for Innovationen på fagområdet og udvikle og teste løsninger, der kan reducere ammoniak, lugt og klimabelastningen fra stalde med husdyrproduktion.
Aarhus NFastansættelseLandbrug & Fødevarer
Biogasbranchen er i hastig vækst, og biogassen udgør en stadig større andel af gassen i det danske gasnet. Derfor søger Evida en ingeniør til support i forbindelse biogasprojekter, herunder anlægsprojekter og udarbejdelse af tegninger samt ansøgning til myndigheder. Stillingen er placeret i vores afdeling Anlæg og Teknik, og arbejdsstedet er i Viborg.
ViborgFastansættelseEvida
Vær med til at sikre Energinets miljøansvar i forbindelse med store anlægs- og reinvesteringsprojekter. Som vores nye kollega håndterer du natur- og myndighedsbehandlingen på nogle af vores store udviklings- og anlægsprojekter og får et stort selvstændigt ansvar med en bred kontaktflade både i og uden for organisationen. Din nye arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia.
FredericiaFastansættelseEnerginet
Kan du agere fagspecialist på store anlægsprojekter og være med til at fremtidssikre forsyningen i København og omegnskommunerne?
Som SRO-specialist i el/SRO-sektionen vil du få en vital faglig rolle i forbindelse med større omlægning af HOFORs SRO-løsninger frem mod en fælles platform.
Dine arbejdsopgaver vil bidrage til løsning af en række spændende og varierende projekter og opgaver inden for fagområderne el og SRO. Alt dette sker, da vi er i gang med at investere i renovering af vandforsyningsanlæg og etablering af skybrudsløsninger.
København SFastansættelseHOFOR A/S