Job
Naturstyrelsen sammensætter et nyt Naturprojektteam og søger tre nye medarbejdere. Teamets opgave bliver at sikre en professionel porteføljeledelse af Naturstyrelsens lavbunds- og vådområdeprojekter, herunder en stor indsats omkring udtagning af landbrugsjorder til opnåelse af en høj klimaeffekt, internationale LIFE projekter og multifunktionelle projekter.
RandbøldalFastansættelseNaturstyrelsen
HOFORs største indsats på vandforsyningsområdet i disse år er moderniseringen af kildepladser, ledningsnet og vandværker, hvor vi samtidig etablerer vandbehandling til blødgøring af vandet. Vi øger indsatsen for at overvåge og beskytte grundvandet, vi renoverer råvandsnet og boringer, og vi bygger nye vandværker, så vandforsyningen mange år frem kan levere friskt og sundt drikkevand til en million mennesker i hovedstadsområdet. Det kræver en massiv indsats at gennemføre dette fra planlægning til drift, og som vores nye planlægger bliver du en vigtig del af dette store projekt.
 
KøbenhavnFastansættelseHOFOR A/S
Natur- og Miljøsektionen søger en medarbejder til Team Grundvand. Teamet løser en bred vifte af opgaver med planlægning og administration indenfor vandforsynings- og grundvandsområdet.
Der er tale om en fast stilling på 37 timer pr. uge. Stillingen ønskes besat 1. februar eller snarest herefter.
SilkeborgFastansættelseSilkeborg Kommune
Siemens Gamesa has a vision for renewable energy: we believe in the power of nature and technology. Help us to be ready to face the energy challenges of tomorrow and make a green footprint – join us in creating a better future for our planet.
BrandeFastansættelseSiemens Gamesa Renewable Energy
Join us and become an Application Consultant in “Energisystemer, GIS og OT Support” where you will be responsible for the daily operation of MDMS. We are currently focusing on our digital strategy which includes usage of Meter data to measure electricity consumption.
Meter data management is primarily a flow of vital consumption data to the DataHub. DataHub has the capacity to process metered data and business processes, e.g. invoicing, for all 3.3 million Danish electricity consumers.
VirumFastansættelseSEAS NVE
Welcome to GN Hearing – we make life sound better
In our headquarters in Ballerup, you will become a part of the Product Development team, dedicated to developing intelligent audio solutions that let you hear more, do more and be more than you ever thought possible. Your network reaches far beyond your department as you will be working with all stakeholders involved in new product development to ensure compliance with environmental regulations.
BallerupFastansættelseGN Hearing
Fjernvarmeforsyningen i København er midt i en spændende udvikling. Nye store byudviklingsområder som fx Nordhavn og Sydhavn kræver nye forsyningsnet, og varmen skal i endnu højere grad produceres på grønne teknologier som varmepumper og biomasse. Som byens forsyningsselskab indgår HOFOR aktivt i udviklingen af byen. HOFORs mål er både at sikre arealer til den fremtidige udbygning af varmeforsyningen og en samfundsøkonomisk optimal udbygning af fjernvarmen.
KøbenhavnFastansættelseHOFOR A/S
Affaldsområdet er i rivende udvikling, og der er masser af spændende opgaver at tage fat på. I Vejen Kommune står vi overfor at skulle implementere nye indsamlingsordninger, blandt andet madaffald, farligt affald og tekstiler. Her er der en stor formidlingsopgave overfor borgerne i kommunen. Samtidig er der fuld gang i byggeriet og nedrivninger, hvilket generer en masse bygge- og anlægsaffald. Det kræver en god indsigt i kemiske stoffers påvirkning af miljøet. Samtidig er der opgaver indenfor jordforureningsområdet, som skal håndteres.
Vejen FastansættelseVejen Kommune