Status på danske SMV'er: Der er ikke tid til teknologisk udvikling

»Man taler om Industri 4.0, digitalisering og disruptive teknologier. Det flyver rundt med fremmedord. Lad os nu få ordene på bordet. Hvad er det egentlig, de handler om?« spørger Jan Stentoft, professor ved Syddansk Universitet.
Brødtekst

Ny forskning fra Syddansk Universitet i Kolding med fokus på små og mellemstore produktionsvirksomheder afslører en manglende brug af nye teknologier i produktionsøjemed.

Dette på trods af, at den teknologiske udvikling fortsætter med hastige skridt. Nye teknologier opstår og vinder fodfæste i visse dele af industrien. Data bliver til big data.

Robotter indføres for at assistere med tunge løft og for at sikre større hastighed og præcision. Der sker 3D-print af materialer. Man taler om Internet of Things, hvor produkter er blevet smarte og via sensorer kommunikerer med hinanden og løbende leverer data.

Intelligente briller kan bruges til at simulere lagerlayout og hjælpe montører med montagevejledninger over store afstande. Droner vinder ind til at fragte materialer mellem produktionsområder i fabrikker og til opgaver med service og vedligeholdelse.

Dette er blot eksempler på nye teknologiske muligheder, som danske produktionsvirksomheder, ikke mindst de små og mellemstore virksomheder (SMV’er), må forholde sig til. Men hvordan ser det så ud med SMV’erne?

De nye forskningsresultater viser, at der er bred enighed om, at de nye teknologier er vigtige for at sikre fremtidig konkurrencekraft. Samtidig peger respondenterne på tre væsentlige barrierer for at igangsætte arbejde, der kan føre til, at det fulde potentiale kan indfries gennem nye digitale teknologier.

Den første barriere er manglende forståelse af, hvad de nye teknologier reelt indeholder. Man taler om Industri 4.0, digitalisering og disruptive teknologier. Det flyver rundt med fremmedord. Lad os nu få ordene på bordet. Hvad er det egentlig, de handler om?

Den anden væsentlige barriere er en opfattelse af, at man mangler viden om, hvordan de nye teknologier skal integreres i den strategiske udvikling.

Endelig peger undersøgelsen på, at danske SMV’er faktisk ikke har tid til at beskæftige sig med sådanne teknologiske udviklinger, idet der mere er fokus på daglige driftsopgaver. Det er en bekymrende udvikling.

Konsekvenserne af disse barrierer for en indsats med teknologisk udvikling kan være vidtrækkende. Det ser ud til, at man ikke udnytter det økonomiske opsving til at foretage strategiske teknologiske investeringer, så man står bedre rustet, når konjunkturerne ændres.

Man vil opleve et teknologisk efterslæb, der vil ramme med dobbelt styrke i form af skærpet konkurrence og ulønsomme arbejdsgange. I værste fald kan det føre til tab af arbejdspladser, fordi man ikke i tide har sat ind.

Med de tre nævnte barrierer som en skygge for teknologisk udvikling er den gode nyhed dog, at det kan ændres. Der er behov for indsatser på flere fronter.

Først og fremmest handler det om at skabe erkendelse af behovet for teknologisk afklaring i direktionerne og bestyrelserne. Hvis man ikke ved, hvordan rav ser ud, er det svært at finde rav.

Paraderne skal ned. Der er behov for at få tilført viden om de nye teknologier, hvilket bl.a. kan ske fra eksterne konsulenter, erfaringsudveksling med andre virksomheder eller fra arrangementer faciliteret af lokale erhvervskontorer.

Der er også behov for flere statslige indsatser, hvor virksomheder kan få tilskud til kompetenceløft og teknologiundersøgelser og til udvikling af forretningsmodeller ved brug af nye teknologier.

Virksomheders bestyrelser skal både sikre ledelse af den løbende drift samt virksomhedens udvikling. Specielt det sidste synes at trænge til en opstramning i flere virksomheder.

Direktioner kan skabe et digitalt afklaringsforløb enten selv eller i samarbejde med andre SMV’er. Et sådant forløb kan indeholde en afklaring af de enkelte teknologier og en matching af teknologierne op imod virksomhedens produktionsmæssige og administrative arbejdsgange.

Ikke alle virksomheder er lige digitaliseringsudsatte. Der er forskel på mulighederne med teknologierne, samt hvor hurtigt teknologierne vinder fodfæste. Selvom en sådan proces vil blive godt hjulpet af dygtige medarbejdere, er det helt centralt, at opgaven forankres i virksomhedens øverste ledelse.

Selvom der her kan være usikkerhed, er det vigtigt, at der udvises mod til at springe ud i det. I første omgang handler det jo om afklaring: Hvor giver det mening at satse på hvilke(n) teknologi(er) og hvornår?

Et teknologisk afklaringsforløb skal give input til strategiske målsætninger på området, som efterfølgende bør nedbrydes i konkrete udviklingsprojekter, der prioriteres i en travl hverdag. Lad os derfor få afklaret og gjort noget ved det endnu ikke indfriede teknologiske potentiale i danske produktionsvirksomheder.