Opfordring fra industri og forskning: Verdensmål skal være en del af regeringsgrundlaget

Erhvervslivet og forskningen opfordrer en kommende regering til at give FN's Verdensmål en central placering i et kommende regeringsgrundlag. Robot-industrien er nu kortlagt, og det ser godt ud. Der skal oprettes tværkommunale erhvervshuse, og politikerne vil gøre mere for digitaliseringen af SMV'er.

Hvis du skulle have glemt FN’s 17 Verdensmål, så er det værd at friske dem op. For nu opfordrer 26 direktører, bestyrelsesformænd og professorer Danmarks næste regering til at give bæredygtighed og FN's Verdensmål central placering i et kommende regeringsgrundlag. I en kronik på DI Business skriver de blandt andet:

»Vi tager som topledere i civilsamfund og erhvervsliv ansvar for at bidrage til en bæredygtig udvikling. Det fokus kan og skal også udfolde sig politisk. Offentlige indkøb til en årlig værdi på 300 milliarder kroner bør kunne bruges til at forny offentlige løsninger samtidig med, at vi understøtter dansk erhvervslivs konkurrencedygtighed i forhold til verdensmålene.«  

Blandt medforfatterne finder man prominente erhvervsledere som Kim Fausing (CEO Danfoss A/S), Mads Nipper (CEO, Grundfos), David Briggs (CEO, Velux A/S), Anders Runevad (CEO, Vestas A/S) og Peder Tuborgh (CEO, Arla Foods Amba).

De understreger, at de som ledere i den private sektor er ansvarlige for den økonomiske bundlinje i deres respektive virksomheder. Men også, at markedskræfterne i stigende grad holder dem ansvarlige for, hvordan de negativt eller positivt påvirker vejen til verdensmålene. 

Derfor opfordrer de til, at vi erkender, at den virkelighed, vi er vokset op med, grundlæggende er under forandring:

»Vi er i fællesskab nødt til at se med nye øjne på, hvordan vi håndterer det som samfund.«

Robotindustrien er blevet kortlagt

I 90’erne og 00’erne var der ingen ende på, hvor meget vindmølleindustrien betød for den danske industri. Nu er det, som om robotindustrien har overtaget. En helt ny analyse, som Damvad Analytics har udarbejdet for Robotindustrien, fastslår, at der i dag er beskæftiget 8.500 personer, og omsætningen har rundet 18 mia. kroner. De tal skulle stige til 25.000 personer og 52 mia. kroner i omsætning i 2025.

Men der er også udfordringer, for hvis potentialet skal indfries, så skal der satses på forskning, innovation og uddannelse, siger for eksempel Thomas Visti, der er administrerende direktør i MIR, en af Danmarks største robotvirksomheder.  

Ny rammeaftale for erhvervshuse

Regeringen og KL har indgået en aftale om “tværkommunale” erhvervshuse. Her vil der være hjælp at hente både for vækstvirksomheder og den store, brede gruppe af øvrige virksomheder med behov for specialiseret erhvervsservice.

Erhvervshusene skal fungere som:

»Kompetencecentre, der samler specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og -udvikling, understøtte erhvervslivet og erhvervsudvikling i hele Danmark ved at gøre specialiseret erhvervsservice tilgængeligt for alle virksomheder, fungere som fysiske knudepunkter for erhvervsfremme, herunder sikre den decentrale indgang til højtspecialiserede ydelser i staten, og bidrage til strategien fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, herunder i formuleringen af regionale kapitler, for at underbygge den lokale forankring.«

Læs hele rammeaftalen her.

Sådan får vi mere digitalisering i SMV'erne

Sidst, men ikke mindst, så er der ved at gå valgkamp i erhvervslivet. Som tidligere nævnt, går toplederne i brechen for FN’s Verdensmål og på et andet plan, så har politikerne tanker om digitalisering af SMV’erne. DI Business har spurgt en række erhvervsordførere, hvad de vil gøre for at fremme digitaliseringen i de virksomheder, der er bagud.

Hvor regeringspartiet henholder sig til deres “Strategi for Danmarks digitale vækst” og en ny erhvervsfremmelov, vil Socialdemokratiet give SMV’er mulighed for at afskrive mere, når der investeres i nye maskiner og it-udstyr og investere i opkvalificeringen af medarbejdere, så de får de rigtige kompetencer.

Fra et af de andre oppositionspartier, Alternativet, lyder det, at SMV’er skal have bedre adgang til digitale løsninger og rådgivning, for at de kan vokse, også ud over Danmarks grænser. Derfor mener de, at der skal oprettes internationale iværksætterhuse, hvor moderne teknologi, rådgivning og internationalt samarbejde kunne hjælpe SMV’er med at komme ud over rampen.

Læs nogle af de øvrige partiers bud her.