Når låget tages af, så er der gang i 3D-printet. CFI står blandt andet i spidsen for netværk med fokus på lige netop 3D-print og hvad det kan gøre for virksomhederne.
Når låget tages af, så er der gang i 3D-printet. CFI står blandt andet i spidsen for netværk med fokus på lige netop 3D-print og hvad det kan gøre for virksomhederne.

Foto : CFI

Når skåltalerne er forbi, skal digitalisering omsættes til resultater

Der kan tales rigtig meget om, at danske virksomheder skal blive mere digitale, men hvad betyder det egentlig, og hvad er udfordringerne? IndustryTech har talt med Henrik G. Larson, der er direktør for Center for Industri.
Brødtekst

Hvordan transformeres digitalisering, så det ikke bare er smarte buzzword og skåltaler? Hvordan gøres det til noget, som de små og mellemstore virksomheder kan forholde sig til og gøre til et succesfuldt setup? Det er noget af det, som optager direktør Henrik G. Larson fra Center for Industry (CFI). 

Med base i Bjerringbro er afstanden til en stor del af den fremstillende industri overskuelig, men der er også en erkendelse af, at den mentale afstand nogle gange kan være generende:

»'Data er gud', er en af de ting, jeg ofte siger ude hos virksomhederne. Men hvad betyder det konkret for dem? Et af problemerne er nemlig, at vi nemt kommer til at se på digitalisering som et teknologiprojekt og i mindre grad som en forretningsmulighed, der kan give virksomhederne en unik position på markedet,« forklarer han.

Henrik larson center for industri CFI
Direktør hos Center for Industri, Henrik G. Larson, har fokus på hvordan digitalisering transformeres, så det ikke bare er smarte buzzword og skåltaler.
Illustration: CFI

Billedet bliver yderligere mudret af, at de tekniske muligheder for at indsamle data eller 3D-printe prototyper og produkter egentlig har eksisteret i et par årtier. Så hvordan kommer man videre? Deltagelse i et offentligt støttet innovationsprogram er en oplagt mulighed. Men også her kan der opstå forvirring:

»For hvad er det for en viden, den enkelte virksomhed har brug for? Er det et internationalt program, er det viden fra et universitet, der er brug for, eller er det erfaringsudveksling i et lokalt netværk?« spørger han.

Det er noget af det, CFI forsøger at gøre mere anvendeligt for virksomheder gennem arbejdsfællesskaber, showrooms, samarbejde med investeringsmiljøer, koordination af viden fra forskningsmiljøer og GTS’er og adgang til teknisk udstyr, så nye ideer kan afprøves.

SMV’er bliver fanget af højkonjunktur

For som Henrik G. Larson forklarer det, så har den danske skov af små og mellemstore virksomheder både en kæmpe fordel og en risiko. Fordelen er, at virksomhederne er enormt dygtige:

»De er fantastiske til at tilpasse sig, kaste sig ud i små serier, har lav lagerbinding og forstår at samarbejde med mange underleverandører. Men samtidig er der så meget fart på, at der ofte ikke er tid til at gå i gang med de næste skridt i den teknologiske udvikling,« siger han og peger på, at den højkonjunktur, som mange virksomheder oplever lige nu, kan minde om det, der skete i midten af 00’erne.

På det tidspunkt gik det så hurtigt, at virksomhederne i stedet for at effektivisere produktionen hyrede folk til at klare en bugnende ordrebog.

I dag er langt mere af produktionen blevet automatiseret, og produktiviteten er højere, men alligevel ser folkene hos CFI, at mange mindre virksomheder forsømmer at udnytte højkonjunkturerne:

»Generelt oplever vi, at virksomhederne gerne vil digitalisering og de nye teknologier. Men vi kan også mærke, at der er fart på i produktionen, og det går lidt ud over udvikling og innovation ude hos SMV’erne. Heldigvis er det ikke som i 00’erne, hvor nærmest al vækst skulle omsættes til salg her og nu. I dag investeres der mere afbalanceret, og man ved godt, at der også kommer nedgangstider igen,« siger Henrik G. Larson.

Netværk er godt

3D-print er et af de steder, hvor den nye teknologi bliver meget konkret. Det har også været der, hvor CFI har haft nogle af de mest succesfulde projekter. Det er sket gennem netværk, konkrete udviklingsprojekter og rådgivning én til én:

»Det handler om at understøtte de klassiske spørgsmål: Hvad kan det bruges til, og hvordan kommer jeg i gang? Virksomhederne kan se, at de før måske havde ordrestørrelser på 500 styk, men at det nu er nede på 20 styk. Lige nu har vi fem cases i netværket, hvor der bliver printet værktøjer, som kan klare at fremstille 25 emner, før de smides væk,« fortæller han.

En anden tendens, som CFI følger nøje, er forskellen mellem de mere traditionelt funderede industrivirksomheder og startups. De er på ingen måde i modsætning til hinanden - tværtimod:

»Startups normalt er 'født' digitale og har ofte et tættere samarbejde med universiteterne, hvorimod mange af de ældre virksomheder har et tættere samarbejde med klassiske innovations- og vidensnetværk som os hos CFI og GTS’erne. Men startups indgår ofte som underleverandører, og deres digitale erfaringer bliver dermed en del af værdikæden, hvilket er meget værdifuldt,« forklarer Henrik G. Larson.

Fortæl din historie

En ting er, at virksomhederne skal blive bedre til at udnytte teknologien, men der er også brug for, at erfaringer bliver delt. Ofte ved, at SMV’erne får fortalt deres historie til inspiration til andre. Her erkender Henrik G. Larson gerne, at det halter:

»Vi hører ikke så mange digitaliseringshistorier ude fra de mindre virksomheder. Ofte er det fordi de ikke er så fortrolig med at formidle. Det må vi blive bedre til, for lige nu er der gang i en positiv udvikling,« siger han.

Center For Industri er en Erhvervsdrivende Fond, som er skabt på initiativ af en række industri virksomheder, det lokale erhvervsråd og med etableringsstøtte fra Viborg Kommune.