Danmark har brug for et Digitaliseringsministerium

»To farer ved digitaliseringsoptimismen og det dominerende økonomiske fokus er, at vækstmantraet fortsætter sin forblindende dominans, samt at den private sektor fortsætter med at være den digitale udviklings primære ophav og standardsætter,« siger Tobias Liebetrau, ph.d. ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.
Digitalisering berører dagligt os alle – som individer og som samfund. Alligevel er digitalisering langtfra en politisk kampplads. Danmark har behov for langsigtede politiske visioner og beslutninger på digitaliseringsområdet samt en bred offentlig debat om, hvad vi som samfund vil med digitalisering og teknologiudvikling. Oprettelsen af et digitaliseringsministerium er et afgørende skridt på vejen til at opfylde de behov.
Vil du have fuld adgang til IndustryTech?

IndustryTech er for professionelle i industri- og produktionsvirksomheder. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger, så du kan navigere i en digital og automatiseret virkelighed.