Brev fra ministeren afslører: Kirkens indsigelsesret indskrænkes med væsentlig afstandsbegrænsning

GridTech afslører: Kirkens indsigelsesret indskrænkes med væsentlig afstandsbegrænsning

Kirkernes mulighed for at gøre indsigelse mod vindmøller og solceller indskrænkes til 1.000 meter – 2.000 meter i tilfælde, hvor møllerne er højere end 250 meter. Det fremgår af et brev, som Kirkeministeriet har fremsendt til landets ti stifter.
16. mar2
Termonet sikrer kollektiv varmeforsyning til hel landsby vest for København

Termonet sikrer kollektiv varmeforsyning til hel landsby vest for København

Der er for tiden stor interesse for termonet i de gas- og olieramte bysamfund landet over, der ikke har udsigt til at blive koblet på det konventionelle fjernvarmenet.
9. mar
SMV Danmark: Vores medlemmer er dårligt rustede til svingende energipriser

SMV Danmark: Vores medlemmer er dårligt rustede til svingende energipriser

SMV Danmark genkender ikke klima- og energiminister Lars Aagaards (M) redegørelse for, hvordan regeringen har rustet små- og mellemstore danske virksomheder til udsving i energipriser. I stedet peger chefkonsulent på, at der er blevet lagt ekstra benspænd ind.
Biogas Danmark: Irrationelt ikke at udnytte den gylle, landbruget efterlader

Biogas Danmark: Irrationelt ikke at udnytte den gylle, landbruget efterlader

Statslig støtte til biogas skal på sigt udfases og erstattes af teknologineutrale klimakrav. Samtidig understreger brancheforeningen i kølvandet på Klimarådets advarsel mod en »overdreven udbygning« af biogas, at det er irrationelt ikke at udnytte den gylle, landbruget efterlader.
6. mar