WIPO

Den internationale patentorganisation WIPO - World Intellectual Property Organisation - arbejder for beskyttelsen af intellektuel ejendomsret.