Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet

Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggebranchen (VCØS) samler, udvikler og formidler viden om cirkulær økonomi i byggebranchen, og yder gratis vejledning til bygningsejere, entreprenører og kommuner mv.

Videncenteret blev etableret i 2016 og finansieres af Grundejernes Investeringsfond og Realdania.