The Velux Foundations

Både VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN er almennyttige fonde, stiftet af den idérige civilingeniør, Villum Kann Rasmussen – manden bag VELUX ovenlysvinduet. 

De to fonde blev stiftet i henholdsvis 1971 og 1981. Historien tager dog sin begyndelse allerede i 1941, hvor den unge, opfindsomme Villum Kann Rasmussen grundlagde den virksomhed, vi i dag kender som VKR Gruppen.

Visionen bag virksomheden var lige så enkel, som den var banebrydende.  Udgangspunktet var glastage, men snart opstod ideen om at skabe et tagvindue, der i enhver henseende var lige så godt som det bedste facadevindue. En markant landvinding var derfor VELUX ovenlysvinduet, som så dagens lys i 1942, og som sidenhen har været omdrejningspunkt for mange nytænkende produkter og tiltag.