Miljøministeriet

Miljøministeriet er et dansk ministerie, der består af departementet og to styrelser: Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen.

Miljøministeriet har tidligere været en del af det samlede Miljø- og Fødevareministerie, men det blev den 19. november 2020 besluttet at opdele ministeriet i to.