Grøn Energi

Grøn Energi er en tænketank under Dansk Fjernvarme, der blev stiftet i 2012. 

Grøn Energi skaber viden om bæredygtige energisystemer, laver analyser og starter innovationsprojekter, der kan belyse og dokumentere fjernvarmens nøglerolle for et bæredygtigt og integreret energisystem. 

Konkret arbejder Grøn Energi med:

  • Dagsordensættende analyser og energipolitiske udspil
  • Dokumentationsarbejde på teknologiinnovationsprojekter
  • Udvikling af innovative forretningsmodeller til udenlandske markeder
  • Opstart af demonstrationsbyer og demonstrationsprojekter, der kan fremme fjernvarmeeksporten
  • Opbygning af vidensbank om fjernvarme
  • Formidling af viden om fjernvarme og dens fordele