Green Power Denmark

Brancheorganisation opstået som fusion mellem Dansk Energi, Wind Denmark og Dansk Solkraft. 

Organiationen har pr. 2022 omkring 1.500 medlemmer, samt ca. 800 lavsmedlemmer og ca. 200 associerede medlemmer, der består af hele fødekæden i elektrificering med grøn strøm: producenter af energiteknologier, energiselskaber og VE-opstillere, samt elnetselskaber. 

Omtale af Green Power Denmark