business Mere om Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet (tidligere Energitilsynet) er en uafhængig institution, der fungerer som konkurrencemyndighed i forhold til den danske energisektor.

listOmtale af Forsyningstilsynet

Selskabsadskillelse er bare noget vi leger

Jette Miller , Adm. direktør  De Frie Energiselskaber , 5. nov 2019 06:01

»Regulering sikrer ikke neutralitet og uafhængig adfærd«, og »Personsammenfald giver risiko for konkurrenceforvridning«. Sådan lyder konklusionerne på to af tre rapporter udarbejdet af Forsyningstilsynet om de danske elnetselskaber. Det er alvorligt al den stund, at det er statens egen vagthund, der er afsender på rapporterne. Konklusionen fra de tre rapporter har tilsammen ét fælles budskab: Rammerne for elsektoren er for slappe. Resultatet er en usund sammenblanding af interesser, som resulterer i unfair konkurrence.