Forsvarsministeriet

Forsvarsministeriet er et dansk ministerium under regeringen, der varetager opgaver vedrørende forsvaret og det civile beredskab. Ministeriets politiske chef er den siddende forsvarsminister.

Ministeriet blev oprettet i 1950 og har i alt cirka 20.000 ansatte.

Under Forsvarsministeriets departement, der er den øverste myndighed, findes følgende myndigheder:

  • Værnsfælles Forsvarskommando
  • Hjemmeværnskommandoen
  • Beredskabsstyrelsen
  • Forsvarets Efterretningstjeneste
  • Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
  • Forsvarsministeriets Personalestyrelse
  • Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
  • Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse
  • Forsvarsministeriets Interne Revision
  • Forsvarets Auditørkorps