Energistyrelsen

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og har siden 23. november 2007 været en styrelse under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Energistyrelsen beskæftiger sig nationalt og internationalt med opgaver i relation til energiforsyning og -forbrug samt indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen. Energistyrelsen har dermed ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til produktion og forsyning, transport og forbrug af energi, herunder energieffektivisering og -besparelser samt nationale CO2-mål og indsats til begrænsning af udslippet af drivhusgasser.

Arbejdsområder: Energi

Antal ansatte: cirka 250