Energinet

Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Virksomheden  ejer og udvikler el- og gasnet i Danmark for at indpasse mere vedvarende energi, opretholde forsyningssikkerhed og sikre lige markedsadgang til nettene.

Arbejdsområder: El, Gas, Anlæg og Projekter

Antal ansatte: cirka 1000