DIREC

DIREC er et nationalt center, der skal udbygge kapaciteten inden for digital forskning, innovation og uddannelse i Danmark. Centret, der er støttet af Innovationsfonden med 100 mio. kr., er et samarbejde på tværs af de datalogiske institutter på alle otte universiteter samt Alexandra Instituttet.