DI Digital

DI Digital er et tværgående branchefællesskab i DI. Her er der adgang til menings- og erfaringsudveksling mellem medlemsvirksomhederne. DI Digital agerer både politisk og fagligt og varetager branchens interesser over for regering, Folketing og offentlige myndigheder og over for DI's øvrige medlemmer. DI Digital varetager DI's interesser på det it- og telepolitiske område.