Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarme er fjernvarmens brancheorganisation og dækker 99 procent af fjernvarmeproduktionen i Danmark.

Foreningen blev stiftet i 1957 under navnet Danske Fjernvarmeværkers Forening og varetager i dag dialog på tværs af medlemsværker, med myndigheder og andre interesseorganisationer i energisektoren.