Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarme er fjernvarmens brancheorganisation og dækker 99 procent af fjernvarmeproduktionen i Danmark.

Varmen produceres af de knap 400 fjernvarmeselskaber fordelt over hele landet, der er medlemmer af Dansk Fjernvarme. Omkring 50 af dem er kommunale forsyninger, der tegner sig for 50 procent af fjernvarmeleverancen. Den anden halvdel af fjernvarmen produceres af omkring 350 andelsselskaber. Desuden er der cirka ti private selskaber, der leverer meget lidt fjernvarme.

Omtale af Dansk Fjernvarme