Trine Pallesen
Trine Pallesen, Lektor , Copenhagen Business School

Trine Pallesen er lektor ved Institut for Organisation på Copenhagen Business School og deltager i EcoGrid 2.0.