Toke Emil Panduro2

Toke Emil Panduro

Seniorforsker, Aarhus Universitet

Toke Emil Panduro er seniorforsker ved Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet.