Mere om Ugens energi

Ugens energi: Vindkraft løftede Skotland op på 97,4 procent VE i elforbruget i 2020

9. apr 2021 05:00

Vi begynder ugens nyhedsoverflyvning før påske, hvor regeringen præsenterede sin længe ventede havplan, der er Danmark første langsigtede plan for anvendelse af det 105.000 kvadratkilometer store, danske søterritorium. Planen sendes nu i høring, men er allerede gældende. Planen udpeger 13 områder i Nordsøen og i Østersøen omkring Bornholm som beskyttede havstrategiområder. Det betyder, at blandt andet bundslæbende fiskeri, råstofindvinding, havbrug og klapning bliver forbudt i områderne.

Ugens energi: Danmark tager skridt mod statsstøtte for PtX

19. mar 2021 05:00

Som et første skridt på vej til at understøtte den spæde industri for Power-to-X (PtX), melder Danmark nu formelt ind på det fælleseuropæiske IPCEI-støtteinitiativ (’Important Projects of Common European Interest’) for brint. Det oplyste Erhvervsstyrelsen onsdag. IPCEI er et fælleseuropæisk statsstøtteinstrument, der giver mulighed for, at medlemsstater kan gå sammen og bruge nationale statsstøttebeløb til at sætte skub i samfundsvæsentlige industrier, der ikke kan bryde igennem på anden vis end med offentlige støttemidler.

Ugens energi: Ny prik på PtX-landkortet, skæbnemøde om geotermi og CO2-afgift et skridt nærmere

26. feb 2021 05:00

Power-to-X (PtX) må siges at være ugens tema på nyhedsfronten. Foruden vores egen dækning af udsigter til en skæv effektbalance mellem grøn strøm og det forventede forbrug til PtX i 2030, fik det danske PtX-landkort endnu en stor rød prik tilføjet i denne uge. Læs også: Danmark risikerer at mangle grøn strøm til Power-to-X Prikken skal sættes ved Esbjerg, hvor Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) allerede i 2026 vil have et fuldskala elektrolyse- og ammoniak-produktionsanlæg oppe at køre med en årlig produktion på op mod 900.000 ton grøn ammoniak.