Mere om Tariffer

Skatter og afgifter som middel til grøn omstilling

8. dec 2020 05:00

For at få accelereret vejen mod et grønt energisystem er vi nødt til at tage midler som afgifter og tariffer i brug på en måde, så de understøtter integrerede energisystemer og fleksibilitet i systemerne. Hvis de rette incitamenter tages i brug nu, kan vi spare store mængder af CO2 allerede nu og vi behøver ikke at vente til 2030.