Mere om Synspunkt

Kan videnskaben hjælpe med at realisere vindkraftens fulde potentiale?

Katherine Dykes , DTU Vindenergi , 26. nov 06:02

I oktober vakte verdens største offshore-vindmølleudvikler, Ørsted, hele verdens opmærksomhed med en pressemeddelelse, hvori de annoncerede en omtrentlig fire procent reduktion af deres produktion. I et sjældent tilfælde af en pressemeddelelse, der direkte adresserer videnskabelige emner, forbandt Ørsted reduktionen af produktionsestimater til et fysisk fænomen: blockage- og wake-effekten (vindskyggeeffekten og blokeringseffekten) i vindmølleparker. Efter pressemeddelelsen er der blevet udgivet et væld af artikler, der beskriver og debatterer de specifikke fænomener blockage og wakes.