Mere om Rammevilkår

Solcellernes potentiale fortjener større opmærksomhed

Flemming Vejby Kristensen , Formand  Dansk Solcelleforening , 1. jun 2021 05:00

Solceller er den billigste form for vedvarende energi, men alligevel udgør den i dag kun ca. fire procent af det samlede elforbrug i Danmark. Vi skal derfor tænke klogt og udnytte ressourcer og plads bedre, end vi gør i dag. Hvis Danmark skal være et grønt foregangsland, skal vi tage brugen af solceller mere seriøst og sikre bedre rammebetingelser.