Mere om Politik

Netværksmøde i Energinetværket

access_time29. okt 13:00
place Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 1553 København V
Energistyrelsen, Dansk Industri, Velux, Dansk Energirådgivning

"Bliv klogere på de reviderede direktiver, der sætter dagsordenen for fremtidens energieffektivitet. Hvad betyder direktiverne for den danske lovgivning efter 2020, og hvilke nye eksportmuligheder giver det danske virksomheder?" Sådan lyder oplægget til netværksmødet i DI Energis Energinetværk den 29. oktober. Temaet for mødet er en gennemgang af energieffektivitetsdirektivet og bygningsdirektivet og de effekter, som de kommer til at få på dansk lovgivning fra 2020 og frem. Talerne kommer blandt andet fra Energistyrelsen, Velux, Europa-Parlamentet, Energi-.

Energipolitisk Konference 2018

access_time4. okt 12:30
place Industriens Hus, H. C. Andersens Blvd. 18, 1553 København
Dansk Industri

"Energiaftalen - fra forhandlingsbord til virkelighed. Hvordan realiserer vi energiaftalen, og hvad byder fremtiden på?" Sådan lyder de indledende spørgsmål til Dansk Energi og Dansk Industris arrangement 'Energipolitisk Konference 2018'. Arrangementet er bygget op om både oplæg og debatter, der til sammen skal sætte fokus på, hvordan energiaftalen omsættes til virkelighed, og hvordan en fortsat energi- og klimapolitisk omstilling vil præge erhvervsliv og samfund.

Energipolitisk åbningsdebat

access_time3. okt 09:00
place Fællessalen, Christiansborg, Prins Jørgens Gård 1, 1218 København

Foreningen Danske Kraftvarmeværker arrangerer energipolitisk åbningsdebat i forbindelse med Folketingets åbning.