Mere om Politik

Aktørdag 1 om systemforsvar og -genopretning

access_time9. aug 10:00
place Fredericia
Energinet

Energinet indbyder til aktørdag om kravene i EU Network Code Emergency and Restoration (NC ER), som beskriver kravene til systemforsvarsplaner og systemgenoprettelsesplaner i tilfælde af nødsituationer. Energinet vil selv fremlægge forslag til planer, som derefter kan fungere som udgangspunkt for diskussion.