Mere om Naturgas

Baltic Pipe fortsætter delvist efter afbrydelse

21. jun 2021 10:40

Energinet genoptager anlægsarbejdet på store dele af Baltic Pipe-projektet. Det skriver Energinet i en pressemeddelelse. Genoptagelsen sker efter, at Miljøstyrelsen har tilkendegivet, at den ingen indvendinger har mod, at arbejdet kan genoptages. Anlægsarbejdet blev midlertidigt afbrudt, da Miljø- og Fødevareklagenævnet 31. maj 2021 ophævede Miljøstyrelsens miljøtilladelse, da alle afværgeforanstaltninger for såkaldte bilag IV-arter skulle have været belyst, inden miljøtiladelsen blev udstedt. Bilag IV-arter er sårbare og truede dyr, der er beskyttet af EU’s habitatregler. Ifm.