Mere om Havvind

Energistyrelsen godkender Thor-havmøllepark og indskrænker projektområdet

31. maj 2021 15:05

Thor-havmølleparken kan realiseres i det udpegede område ud for Thorsminde uden væsentlige påvirkninger af miljøet. Det vurderer Energistyrelsen på baggrund af den strategiske miljøvurdering (SMV) af Planen for Thor og de indkomne høringssvar. Det skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse. Den sammenfattende redegørelse udgør det første trin i miljøgodkendelsen af Thor Havvindmøllepark og sætter på det strategiske niveau rammen for miljøkonsekvensvurdering (VVM) af det konkrete projekt på havet. Miljøkonsekvensvurderingen med inddragelse af offentligheden skal gennemføres af den kommen