Mere om Energilagring

Ny metode omdanner spildevand til grøn brint

7. maj 06:10

Med en kombination af bakterier, sollys og et særligt proceskammer er det lykkedes amerikanske forskere at producere ren brint fra spildevand. Ifølge forskerne bag er processen energineutral og eliminerer behovet for at bruge fossile brændsler til brintproduktion.