Mere om Energidata

Skal vi have forbrændingskvoter i Danmark?

20. maj 2021 05:00

Myndighederne afviste KL’s plan for tilpasning af affaldsforbrændingskapaciteten i februar 2021. Nu skal markedskræfterne i stedet bruges til at nå det politisk fastlagte kapacitetsloft i 2030. Det er sandsynligt, at der parallelt med liberaliseringen indføres omsættelige forbrændingskvoter, mener Hans Henrik Lindboe, partner i Ea Energianalyse.

Forsyningsdata i Danmark skal være tilgængelig

15. apr 2021 06:00

Den grønne omstilling oplever grus i maskineriet, når mange forsyningsselskaber på tværs af landet stiller tekniske, bureaukratiske eller økonomiske hindringer i vejen for at give adgang til data, de allerede ligger inde med. Hindringerne bør og skal løses politisk – og gerne hurtigt - hvis Danmark skal nå målet om 70% CO₂-reduktion inden 2030.