Mere om Elforsyning

Danmarks hidtil største havvindudbud sat på pause

25. jun 2021 13:50

Blød ler-bund sætter udbuddet for Hesselø Havvindmøllepark på pause, det oplyser Energistyrelsen i en pressemeddelelse. Energinets foreløbige havbundsundersøgelse har konstateret, at der er en blød ler-bund i særligt de øverste 20-30 meter under havbunden i store dele af det område, som Havvindmølleparken skulle være bygget på. Undersøgelsens resultater viser, at det kan medføre tekniske udfordringer i forbindelse med etableringen af parken, da der formentlig er mindre gunstige bundforhold end først antaget i finscreenings-rapporten.

Ny solpark til Fjerritslev i Nordjylland

23. jun 2021 10:05

Firmaerne Hofor og GreenGo Energy har indgået et partnerskab om oprettelse af en ny solpark ved Fjerritslev i Nordjylland, skriver Energy Supply i en artikel. Det fælles projekt kaldes Mermaid M12 og har fået både lokalplan og byggetilladelse ved Jammerbugt Kommune. Samtidig er der igangsat et EU-udbud på det endelige design og opførelse af solparken. Solparken vil kunne forsyne op til 9.000 danske hustande med strøm, da det får en samlet kapacitet på 29 MW og en årlig produktion på 37 GWh.