Mere om Brint

Hvor grøn kan energien blive?

Lisbeth Rischel Hilbert , forretningschef  Force Technology , 25. jun 06:20

De fleste har opdaget, at CO2-udledningen må reduceres og brugen af vedvarende energikilder øges for at stabilisere klimaet – og det kommende regeringsgrundlag peger også den vej. FN’s verdensmål nr. 7 stiler mod at sikre adgang til billig og bæredygtig energi. Men vejen dertil er ikke billig og måske heller ikke bæredygtig i bred forstand?