Mere om Brint

Ny metode omdanner spildevand til grøn brint

7. maj 06:10

Med en kombination af bakterier, sollys og et særligt proceskammer er det lykkedes amerikanske forskere at producere ren brint fra spildevand. Ifølge forskerne bag er processen energineutral og eliminerer behovet for at bruge fossile brændsler til brintproduktion.

Norge kan blive Europas grønne batteri

2. okt 06:07

Med de store vandkraftreservoirer og stærke udlandsforbindelser kan Norge lagre strøm fra vind og sol. Og naturgassen kan reformeres til brint, som kan blive en stor eksport, mener norske forskere.