Mere om Brint

Hvor grøn kan energien blive?

Lisbeth Rischel Hilbert , forretningschef  Force Technology , 25. jun 06:20

De fleste har opdaget, at CO2-udledningen må reduceres og brugen af vedvarende energikilder øges for at stabilisere klimaet – og det kommende regeringsgrundlag peger også den vej. FN’s verdensmål nr. 7 stiler mod at sikre adgang til billig og bæredygtig energi. Men vejen dertil er ikke billig og måske heller ikke bæredygtig i bred forstand?

Ny metode omdanner spildevand til grøn brint

7. maj 06:10

Med en kombination af bakterier, sollys og et særligt proceskammer er det lykkedes amerikanske forskere at producere ren brint fra spildevand. Ifølge forskerne bag er processen energineutral og eliminerer behovet for at bruge fossile brændsler til brintproduktion.